Pgb en de maatschappij

Iedereen moet zijn leven kunnen leiden, zoals hij of zij dat wil. Ook als je een beperking of aandoening hebt. Heb je daar ondersteuning bij nodig, dan kan dat. Het is onze plicht mensen met een beperking mogelijkheden te bieden.

Dit is vastgelegd in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. We vinden dat bij de uitvoering van dit verdrag eigen regie over de zorg, keuzevrijheid, autonomie en vooral ook uitgaan van vertrouwen centraal moeten staan.

Je wilt zelf kiezen hoe je je leven leidt binnen de mogelijkheden die je hebt. Het persoonsgebonden budget (pgb) maakt dat mogelijk. Je hebt bewust gekozen voor het zelf organiseren van je zorg en zet er je leven mee op de rit. Je volgt onderwijs, hebt passende dagbesteding, studeert. Je woont waar je wilt, werkt waar je wilt, gaat en staat waar je wilt.

In dit thema houden we je op de hoogte over een inclusieve samenleving en het VN-verdrag Handicap. Onze lobby hiervoor doen we samen met Ieder(in) en andere organisaties. Ook op andere onderwerpen zoeken we vaak de samenwerking met andere organisaties, want samen sta je sterker.

Verder vertellen we je hier meer over oplossingen voor de toekomst, zoals het integraal budget of persoonsvolgend budget. Ook is onderzoek nodig. Je vindt hier informatie over deze onderzoeken.

Een lijst van pagina's

  • Ons ultieme doel: samen komen tot 1 toekenning van 1 flexibel budget van 1 loket.

  • Wel zelf zorg en ondersteuning regelen, maar zonder administratieve lasten.

  • Waarom is onderzoek nodig? En uitkomsten onderzoek Significant naar de waarde van het pgb en wat wij vinden dat er moet gebeuren.

  • Onze bijdragen in diverse media voor goede kennis over en beeld van het pgb en budgethouders.

Het pgb staat onder druk, ondanks de wettelijke verankering in alle zorgwetten. Dit komt door:

  • Steeds strengere regels.
  • Gebrek aan vertrouwen.
  • Negatieve berichtgeving in de media.

Overheid, verstrekkers en andere betrokken organisaties moeten uitgaan van vertrouwen en hiernaar handelen. We willen dat de menselijke maat bij het indiceren, toekennen en onderhouden van het pgb het uitgangspunt is.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

En nu samen aan de slag voor weer een sterk en stevig #pgb!

In onze thema’s Keuzevrijheid en gelijkwaardigheid, Aanvraag van een pgb en Werken met een pgb vind je onze aanpak op deelgebieden. We houden je daar op de hoogte van onze standpunten, oplossingen en acties.

Inclusieve samenleving

Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Met of zonder beperking. Daarom zijn we een van de partners binnen de Alliantie voor de implementatie van het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap (VN-verdrag Handicap). Hiervoor is ook jouw ervaringsdeskundigheid nodig. Kijk wat je kunt doen op nietsoveronszonderons.nl.

En samen met de Coalitie voor Inclusie, Ieder(in), LFB en LPGGz werken we aan een inclusieve samenleving. We zijn als vereniging ook lid van Ieder(in). Op hun site vind je de acties, waarvan wij dus onderdeel zijn.

Welke positieve en/of negatieve ervaringen heb je met het uitvoeren van je eigen regie? En heb je tips of mogelijke oplossingen? Laat het ons weten.

Op naar weer een sterk en stevig pgb!

In het regeerakkoord staat ‘het persoonsgebonden budget (pgb) blijft een geschikt middel voor eigen regie, waarbij passende zorg centraal moet staan.’ We hebben de staatssecretaris (ook namens de minister) en Kamerleden gevraagd budgethouders te vertellen wat zij deze kabinetsperiode willen aanpakken en verbeteren voor het pgb. Deze video is voor het eerst vertoond aan onze leden tijdens de algemene ledenvergadering op 9 juni 2022. Het commissiedebat over het pgb is op 23 juni 2022 (zie Onze acties onder de video).

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Wat vinden de staatssecretaris en de Kamerleden belangrijk voor het pgb?

Onze acties

Een lijst van nieuwsartikelen