Goede toerusting

Als je voor een pgb kiest, moet je weten wat er allemaal bij komt kijken. En waar je informatie en hulp kunt krijgen. Ook voor medewerkers van verstrekkers van het pgb is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de pgb-regelingen. Dit noemen we goed toegerust zijn.

Voor een pgb moet je een weloverwogen bewuste positieve keuze maken. Je moet vooraf juiste en volledige informatie krijgen. Deze informatie zou goed vindbaar, volledig en in begrijpelijke taal geschreven moeten zijn. Zo kun je je goed verdiepen in de keuze voor een pgb of zorg in natura en wat het allemaal inhoudt. En weet je waar je aan begint.

Om goed van start te kunnen gaan moet je alle stappen van aanvragen tot en met werken met het pgb goed kunnen uitvoeren. Je moet pgb-vaardig worden. Bestaande budgethouders moeten goed op de hoogte gehouden zijn van nieuwe ontwikkelingen op pgb-gebied. Dit voorkomt dat mensen fouten maken of erger nog dat er misbruik van ze gemaakt kan worden. Ook voorkomt het teleurstellingen en het achteraf oplossen van (onbewuste) fouten.

Verstrekkers

Ook medewerkers van verstrekkers van het pgb, zoals bijvoorbeeld gemeenten, moeten goed toegerust zijn. Zij moeten weten wat de volgorde in de aanvraagprocedure is, de tijd die het kost en kennis hebben over het pgb. Dan kunnen zij goed aftasten of de hulpvrager in staat is een weloverwogen bewuste positieve keuze te maken voor het pgb. En dan kunnen zij een gelijkwaardig gesprek hierover voeren. Bovendien kunnen zij bepalen of iemand vaardig genoeg is om met een pgb te werken of dat er nog toerusting nodig is om vaardigheden eigen te maken.

In de video hieronder vertellen wij waarom dit zo belangrijk is en hoe je zorgt dat mensen goed toegerust zijn.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Goed voorbereid van start

Onze acties

In de nieuwe bestuurlijke afspraken Zvw-pgb hebben we afgesproken dat zorgverzekeraars actief naar Per Saldo gaan verwijzen. Daarnaast is dit ook opgenomen in de nieuwe versie van het TKV-kader (alle wetten). Ook hebben we meegewerkt aan de nieuwe pagina op de website van de Rijksoverheid over het pgb en staan we daar op meerdere plekken vermeld voor alle informatie over en hulp bij het pgb.

Ons standpunt

  • We zorgen dat budgethouders, vertegenwoordigers en medewerkers van verstrekkers goed toegerust zijn.
  • We vinden dat bij de hulpvraag de keuze voor een pgb of zorg in natura bewust overwogen moet worden. Beide mogelijkheden moeten dezelfde kansen krijgen.

Onze oplossingen

Als je kiest voor een pgb moet je gewezen worden op de mogelijkheid voor toerusting. Dit kan een training over het pgb zijn, zoals rechten en plichten en werkgeverstaken, zodat je ermee kunt werken. Voor bestaande budgethouders kan dat een cursus over actuele ontwikkelingen zijn, zodat zij op de hoogte zijn van nieuwe afspraken en wet- en regelgeving.

Verstrekkers moeten budgethouders wijzen op de toerusting- en informatiemogelijkheden van Per Saldo en deze bekostigen als toerusting nodig blijkt. Voor hen is het versterken aan de voorkant een goede investering die later extra kosten aan de achterkant kan besparen. Op deze manier zal zorggeld beter besteed worden.

Landelijk kader

Verder willen we een landelijk kader waarin duidelijk is vastgelegd hoe en wanneer er gekozen kan worden voor een pgb. Dit voorkomt willekeur en voorkomt dat mensen niet voor een pgb kunnen kiezen. Het kader geeft duidelijkheid aan iedereen: hulpvrager, verstrekker en de politiek.

Nieuws over goede toerusting en pgb-vaardig zijn

  • Pgb-plannen minister Helder

  • Minister: pgb voor wooninitiatieven blijft

  • Aan de slag met de aangenomen moties

  • Na nuttig pgb-debat nu verbeterpunten waarmaken