Keuzevrijheid en gelijkwaardigheid

Het belangrijkste middel om eigen regie te kunnen voeren is het pgb. Je kiest zelf  hoe je je leven leidt binnen de mogelijkheden die je hebt. Regie over je eigen leven is in het VN-verdrag Handicap het uitgangspunt.

De keuzevrijheid voor een pgb is in alle zorgwetten vastgelegd. Maar dat betekent nog niet dat je altijd een pgb kunt krijgen. Te vaak komen verstrekkers met verregaande en extra regels, waardoor het onmogelijk gemaakt wordt om voor een pgb te kiezen. Ook zien we nog altijd dat mensen in een pgb ‘geduwd’ worden, omdat de benodigde ondersteuning niet is ingekocht of een zorgverlener die passende zorg kan bieden alleen vanuit een pgb werkt. Dit is niet de bedoeling van het pgb. We houden ons hier dagelijks mee bezig.

Voor een pgb moet je een weloverwogen bewuste positieve keuze maken. Een landelijk kader waar duidelijk in vastgelegd staat hoe en wanneer er gekozen kan worden voor een pgb voorkomt willekeur en voorkomt dat mensen niet voor een pgb kunnen kiezen. Dit geeft duidelijkheid voor zowel de verstrekker, de politiek als voor de hulpvrager.

Er is nog niet altijd sprake van een gelijkwaardige keuze. Zo zijn er gemeenten die stellen dat de hulpvrager eerst naturazorg moet proberen of eerst gesprekken moet aangaan met gecontracteerde aanbieders. Als blijkt dat dit niet voldoende aansluit dan mag de hulpvrager pas kiezen voor een pgb. En er zijn ook nog altijd gemeenten die aangeven dat zij niet aan de keuze voor een pgb doen. Ook zien we gemeenten die stellen dat een aanvraag voor een maatwerkvoorziening, betaald via een pgb, alleen nog maar wordt toegekend als de indicatiesteller beoordeelt dat de hulpvraag te ingewikkeld is voor de gecontracteerde aanbieders (naturazorg).

Onderwerpen thema

Krijg je de goede informatie op het juiste moment? Dus ben je goed toegerust om de juiste beslissing te nemen? Zijn professionals goed toegerust? Ben je pgb-vaardig en kun je een pgb goed beheren of dat leren? Weet je dat er onafhankelijke cliëntondersteuners zijn en wat zij doen? En hoe zit het nu met fraude met het pgb? En zijn de regels voor het pgb in alle wetten hetzelfde? Al deze onderwerpen komen aan bod in dit thema.

Een lijst van pagina's

In de praktijk

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Willy Hoving over wat keuzevrijheid in haar leven betekent

Welke positieve en/of negatieve ervaringen heb jij met de onderwerpen uit dit thema? En heb je tips of mogelijke oplossingen? Laat het ons weten.

Nieuws over keuzevrijheid en gelijkwaardigheid

  • Pgb-plannen minister Helder

  • Minister: pgb voor wooninitiatieven blijft

  • Aan de slag met de aangenomen moties

  • Na nuttig pgb-debat nu verbeterpunten waarmaken