Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Woensdag 16 maart 2022 hebben we gestemd voor nieuwe gemeenteraden. Budgethouders hebben belang bij een goede lokale vertegenwoordiging. Wat is er in je gemeente nodig voor mensen met een pgb en voor mensen met hulpmiddelen? Hoe brengen wij dit onder de aandacht en wat kun je zelf doen?

Na ruim zes jaar decentralisatie moeten we helaas concluderen dat veel budgethouders in het gemeentelijk domein ervaren dat er veel wantrouwen is als zij met een pgb hun hulp willen gaan organiseren.

Dit komt ook als belangrijk punt naar voren uit het onderzoek van Significant (pdf, 1,3 MB) naar de waarde en betekenis van het pgb. Meer informatie over dit onderzoek vind je in ons thema Pgb en de maatschappij.

Flyer gemeenteraadsverkiezingen 2022

Menselijke maat

Het pgb staat onder druk. Dit heeft verschillende oorzaken. Daarbij is de keuzevrijheid in het gedrang, zijn tarieven vaak ontoereikend om kwalitatief goede hulp in te kunnen kopen en worden de administratieve lasten steeds hoger. Vertrouwen is de rode draad en nodig om samen vooruitgang te boeken. We moeten terug naar de menselijke maat. Om dit vertrouwen te laten ontstaan is het nodig om eerlijk te durven kijken naar knelpunten, daarover in gesprek te gaan met elkaar en oplossingen te vinden.

Toekomst

Om de toekomst van het pgb binnen gemeenten weer sterk en stevig te maken vragen we gemeenten de volgende punten de komende gemeenteraadsperiode te realiseren:

 1. Een pgb blijft altijd een keus voor inwoners die er bewust voor kiezen en met een pgb kunnen werken;
 2. Zorgen voor een goede toerusting van mensen in de toegang en budgethouders/ vertegenwoordigers;
 3. Zorgen voor toereikende tarieven om kwalitatief goede hulp, ondersteuning en hulpmiddelen te kunnen inkopen;
 4. Zorgen voor een integraal budget voor alle soorten van hulp.

Wat kun jij doen na de verkiezingen?

Je kunt in actie komen in je eigen gemeente.

 • Deel je eigen ervaring. Kijk binnen je gemeenten met wie je dat het beste kunt doen. Zoek bijvoorbeeld contact met platforms voor mensen met een beperking. Die worden verschillend aangeduid. In de ene gemeente is dat de ‘Wmo-(advies)raad’, in de ander het ‘Platform gehandicaptenbeleid’. Vanuit zo’n platform kun je gezamenlijk je strategie bepalen en standpunten kenbaar maken. Samen ben je sterker!
 • De Vereniging Nederlandse Gemeenten ontwikkelt een online platform over het pgb voor beleidsmedewerkers van gemeenten. We werken mee aan de inhoud van dit platform. Er staat actuele en begrijpelijke informatie, goede voorbeelden, handvatten en er is de mogelijkheid van uitwisseling met andere gemeenten. Wijs beleidsmedewerkers in jouw gemeente op dit platform.
 • Kopieer de volgende tekst en lever deze na de verkiezingen aan bij de partijen die in gesprek zijn om een coalitie te gaan vormen in je gemeente: Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geschikt middel voor eigen regie, waarbij passende zorg/ondersteuning centraal moet staan. We zorgen ervoor dat inwoners die met een pgb gaan werken goed toegerust worden, zodat zij hun taken als budgethouder goed kunnen uitvoeren. Daarbij zorgen we ook voor toereikende tarieven, zodat een budgethouder in staat is kwalitatief goede zorg en ondersteuning in te kunnen kopen. We kijken integraal naar (onderwijs/werk/vervoer/zorg en/of ondersteuning) naar de hulpvragen voor het beste resultaat.
 • Breng onze flyer, te downloaden onder ‘informatie voor lokale politiek’, onder de aandacht van nieuwe gemeenteraadsleden door deze met de zin voor het coalitieakkoord en jouw eigen verhaal aan hen te e-mailen.
 • De flyer printen en persoonlijk afgeven kan natuurlijk ook.

Lees voor inspiratie en tips ons magazine EigenWijs

 • EigenWijs 4, december 2021

  Het thema van dit nummer is de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022. Wij grijpen deze verkiezingen aan om gemeenten het ware gezicht van het pgb te laten zien. en hen handvatten te geven voor verbeteringen. Budgethouders en vertegenwoordigers vertellen hun ervaringen met de eigen gemeente. Esther Hagelaar laat zien waarom het zo belangrijk is dat mensen met een beperking in de gemeenteraad zitten. Dit en veel meer in de laatste EigenWijs van dit jaar.

  Coverfoto van EigenWijs 4 2021

Onze acties

Goed te weten

Veelgestelde vragen