Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In maart 2022 gaan we stemmen op lokale politici. Wat is er nodig voor het pgb in gemeenten? En hoe brengen we dit onder de aandacht?

Na ruim zes jaar decentralisatie moeten we helaas concluderen dat veel budgethouders in het gemeentelijk domein ervaren dat er veel wantrouwen is als zij met een pgb hun hulp willen gaan organiseren.

Dit komt ook als belangrijk punt naar voren uit het onderzoek van Significant (pdf, 1,3 MB) naar de waarde en betekenis van het pgb. Meer informatie over dit onderzoek vind je in ons thema Pgb en de maatschappij.

Flyer gemeenteraadsverkiezingen 2022

Menselijke maat

Het pgb staat onder druk. Dit heeft verschillende oorzaken. Daarbij is de keuzevrijheid in het gedrang, zijn tarieven vaak ontoereikend om kwalitatief goede hulp in te kunnen kopen en worden de administratieve lasten steeds hoger. Vertrouwen is de rode draad en nodig om samen vooruitgang te boeken. We moeten terug naar de menselijke maat. Om dit vertrouwen te laten ontstaan is het nodig om eerlijk te durven kijken naar knelpunten, daarover in gesprek te gaan met elkaar en oplossingen te vinden.

Vertrouwen

Gemeenten hanteren steeds strengere regels doordat een zeer kleine groep het pgb niet juist besteedt. Zij maken fouten en vallen soms ten prooi aan onbetrouwbare aanbieders die frauderen met budgetten. Het gaat echter om een zeer klein groep en vaak hebben zij nooit een bewust positieve keuze gemaakt voor een pgb. Zij zijn vaak door gemeenten in het pgb gedrukt, omdat:

 1. de benodigde hulp niet door gecontracteerde aanbieders geleverd kon worden of
 2.  de aanbieder de hulp alleen via een pgb levert.

En dus wordt het pgb in deze situaties uit nood ‘gekozen’. Bezuinigingen binnen het gemeentelijk domein hebben ook voor de nodige problemen bij budgethouders gezorgd. In veel gemeenten heeft dit tot een afname van het aantal uren hulp en een verlaging van de tarieven geleid. Hierdoor zijn budgethouders niet altijd in staat om kwalitatief goede zorg en/of ondersteuning in te kopen.

Toekomst

Om de toekomst van het pgb binnen gemeenten weer sterk en stevig te maken vragen we gemeenten de volgende punten de komende gemeenteraadsperiode te realiseren:

 1. Een pgb blijft altijd een keus voor inwoners die er bewust voor kiezen en met een pgb kunnen werken;
 2. Zorgen voor een goede toerusting van mensen in de toegang en budgethouders/ vertegenwoordigers;
 3. Zorgen voor toereikende tarieven om kwalitatief goede hulp, ondersteuning en hulpmiddelen te kunnen inkopen;
 4. Zorgen voor een integraal budget voor alle soorten van hulp.

Onze acties

We hebben lokale politieke partijen begin oktober 2021 onze notitie ‘Gemeenteraadsverkiezingen 2022: Adviezen en ideeën voor weer een sterk en stevig pgb in uw gemeente’ gestuurd. We vertrouwen erop dat ze (een aantal van) onze adviezen en ideeën in hun verkiezingsprogramma’s opnemen. We vragen (kandidaat-)gemeenteraadsleden het volgende over het pgb in hun programma’s op te nemen:

‘Omdat wij het belangrijk vinden dat inwoners eigen regie kunnen voeren over hun leven en daarmee ook over hun zorg zal de keuzevrijheid voor het persoonsgebonden budget (pgb) of naturazorg blijven bestaan. We zorgen ervoor dat inwoners die met een pgb gaan werken goed toegerust worden, zodat zij hun taken als budgethouder goed kunnen uitvoeren. We zorgen voor toereikende tarieven, zodat een budgethouder in staat is kwalitatief goede zorg en ondersteuning in te kunnen kopen. Door integraal (onderwijs/werk/vervoer/zorg en/of ondersteuning) te kijken naar de hulpvragen bereik je het beste resultaat.’

Wat kun jij doen?

Onze ambassadeurs zijn actief in hun gemeente en brengen het pgb onder de aandacht. Maar ook jij kunt bijdragen. Print de flyer, geef deze aan (kandidaat-)gemeenteraadsleden en deel je eigen ervaring met je gemeente.

Lees ook de laatste EigenWijs van 2021 over de gemeenteraadsverkiezingen 2022

 • EigenWijs 4, december 2021

  Het thema van dit nummer is de gemeenteraadsverkiezingen maart 2022. Wij grijpen deze verkiezingen aan om gemeenten het ware gezicht van het pgb te laten zien. en hen handvatten te geven voor verbeteringen. Budgethouders en vertegenwoordigers vertellen hun ervaringen met de eigen gemeente. Esther Hagelaar laat zien waarom het zo belangrijk is dat mensen met een beperking in de gemeenteraad zitten. Dit en veel meer in de laatste EigenWijs van dit jaar.

  Coverfoto van EigenWijs 4 2021