Toegang en toerusting

De minister wil dat de toegang in het gemeentelijk domein beter wordt georganiseerd. En dat (nieuwe) budgethouders en medewerkers van gemeenten beter worden toegerust.

Als je voor een pgb wilt kiezen, moet je weten wat er allemaal bij komt kijken. En je moet weten waar je informatie en hulp kunt krijgen. Ook voor medewerkers van verstrekkers die de indicatie stellen is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de pgb-regelingen. Dit noemen we goed toegerust zijn. Voor medewerkers kan het informatieplatform pgb van de VNG helpen om uniforme en actuele informatie te delen.

Dit staat ook in ons programma 2021 – 2025. Lees er meer over in het thema Keuzevrijheid en gelijkwaardigheid.

Handreikingen

Daarnaast is het belangrijk dat gemeenten meer op een zelfde manier gaan werken (uniforme werkwijze) om de grote verschillen die we nu zien tussen gemeenten te verkleinen. Daarvoor komen 2 handreikingen, waaraan we mee gaan werken:

  • een handreiking doelgroep, om te bepalen voor wie het pgb is bedoeld. Dat zijn budgethouders die eigen regie kunnen en willen voeren en dit met een pgb willen regelen.
  • een handreiking tarieven, die duidelijk maakt hoe tarieven opgebouwd moeten worden.
  • een handreiking langdurig indiceren/beschikken (ook voor de Zvw).

Wat vinden en doen wij?

Wij willen dat de keuze voor een pgb een eigen bewuste keuze is. Het mag nooit opgedrongen worden, omdat er geen passende hulp gecontracteerd is. Als men niet wil of echt niet kan werken met een pgb dan zal de verstrekker met een passend alternatief moeten komen. Het is goed dat eindelijk het belang gezien wordt van een sterke en deskundige toegang en dat (toekomstige) budgethouders en/of vertegenwoordigers vooraf goed geïnformeerd en toegerust zullen worden. Ook zijn we blij dat er uniforme informatie wordt gedeeld op het informatieplatform voor medewerkers van gemeenten. We leveren bijdragen aan het platform, zoals met een webinar of infographic. Het platform verwijst medewerkers ook door naar onze website.

We zien nog altijd dat gemeenten tarieven verlagen in plaats van meebewegen met inflaties en CAO-verhogingen. Budgethouders kunnen hierdoor hun zorgverleners geen eerlijke beloning geven. Goede betrouwbare zorgverleners kunnen en willen niet meer voor de huidige tarieven werken.

We vinden daarom dat een handreiking tarieven te vrijblijvend is. Wij pleiten voor een verplichte aanpak om tarieven per zorgfunctie te bepalen. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle kostencomponenten en de marktwerking, zodat tarieven marktconform zijn. Voor budgethouders moet het mogelijk zijn om kwalitatief goede zorg en/of ondersteuning in te kunnen kopen en goede opdrachtgever/werkgever te kunnen zijn voor zijn/haar zorgverlener(s). Lees meer over de achtergrond in het thema Werken met een pgb.

Mensen met een levenslange beperking gaan voor een langere periode indicaties/beschikkingen krijgen. Dit is nu al mogelijk, maar in de praktijk gebeurt het nauwelijks. Voor de Zvw en het gemeentelijk domein komen afspraken om langdurige indicaties/beschikkingen te geven. Het moet dan gaan om een stabiele of voorspelbare situatie. En er komen dienstverlenende evaluatiemomenten.

We strijden al jaren voor de mogelijkheid voor langere indicaties voor mensen met een levenslange/levensbrede beperking. Er gaat nu eindelijk beweging in komen. Dit zal uiteindelijk voor iedereen voordelen opleveren. Voor het gemeentelijk domein zal er nog wel het nodige aan inzet nodig zijn om dit op een juiste manier vorm te geven. Er zal meer vanuit vertrouwen gewerkt moeten worden. En er moet kennis en deskundigheid komen op het gebied van de langdurige aandoeningen. We willen nauw betrokken worden bij het maken van de handreiking. En we vinden dat de handreiking verplicht moet worden gebruikt.

Lees meer over de achtergrond van toegang en toerusting in het thema Aanvraag van een pgb.

Nieuws over toegang en toerusting