Rechtmatigheid

De afgelopen jaren wordt steeds meer aan de voorkant gewerkt aan rechtmatigheid om de ‘zorgcowboys’, onbetrouwbare zorgaanbieders, zoveel mogelijk te weren in de zorg.

Eerder heeft de minister hierover geschreven in de brief over de aanpak van onbetrouwbare zorgaanbieders en het Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg (Wbsrz) en het Wetsvoorstel domein overstijgende gegevensuitwisseling. Ook de dubbel-opzet-vereiste in de Wmo wil de minister gaan schrappen. Deze aanpassing zorgt ervoor dat budgethouders niet langer medeplichtig hoeven te zijn om frauduleuze zorgaanbieders aan te kunnen pakken.

Wat vinden en doen wij?

We zijn blij dat fraude in de zorg serieus wordt aangepakt. Dit mag alleen nooit betekenen dat er steeds meer regels worden gemaakt. Dan wordt het voor budgethouders en goede zorgaanbieders bijna onmogelijk om met een pgb te werken. We gaan er alles aan doen om extra regels te voorkomen. Uit onderzoeken blijkt dat het overgrote deel van de budgethouders het pgb op een goede manier inzetten. Ze houden zich niet bezig met fraude. De afschaffing van de dubbel-opzet-vereiste in de Wmo kunnen we begrijpen. De budgethouder heeft er uiteindelijk last van als er sprake is van fraude en zorg niet volledig geleverd wordt. En ook goede zorgaanbieders hebben last van deze ‘zorgcowboys’.

We denken wel dat er nog meer nodig is. Aanbieders waarbij daadwerkelijk fraude is aangetoond zouden niet meer in een ander zorgdomein of regio mogen starten met een nieuwe onderneming. Hierdoor hoeven we ook niet steeds nieuwe regels te bedenken waar budgethouders en zorgaanbieders de dupe van kunnen worden door extra werkdruk.

Lees meer over de achtergrond van rechtmatigheid in het thema Keuzevrijheid en gelijkwaardigheid.

Nieuws over rechtmatigheid

  • Pgb-plannen minister Helder

  • Geen woorden, maar daden

  • Toerusting belangrijk om zorgfraude te voorkomen