Hulpmiddelen

Het moet voor iedereen mogelijk zijn om eigen regie te hebben over benodigde zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen. De vraag van de hulpvrager centraal staan. En keuzevrijheid en toereikende tarieven zijn onmisbaar.

Uit onderzoek van Support Magazine (2-2020, lezerspanel, 55 deelnemers goed voor 105 rolstoelen, ¾ verstrekt door de Wmo) blijkt dat 17% niet -of niet precies- de rolstoel van zijn eigen keuze heeft. Als je ervan uitgaat dat de vraag van de gebruiker centraal moet staan, is dit natuurlijk te veel.

Uit hetzelfde onderzoek blijkt ook dat 66% inderdaad de rolstoel ontvangt die hij/zij voor ogen had. Maar dit betekent niet dat daar geen strijd aan vooraf is gegaan. Ook wij ontvangen deze signalen.

Om de problemen rondom hulpmiddelen op te lossen is in 2020 een normenkader opgesteld. Hierin beloven verschillende partijen beterschap, veel betere samenwerking, het verminderen van bureaucratie, het versimpelen van aanvragen en het verbeteren van de communicatie met mensen die de hulpmiddelen nodig hebben.

In 2021 is dit normenkader verder uitgewerkt in een actieplan. Daarin staat dat er een einde moet komen aan moeizame aanvragen en toekenning van hulpmiddelen, aan veel te lang wachten op levering en onderhoud van hulpmiddelen, of aan niet leveren van de juiste hulpmiddelen, zoals rolstoelen, trap- en tilliften. Maar ook aan het moeizaam toekennen van een pgb voor hulpmiddelen en aan te lage vergoedingen bij aanschaf met een pgb.

Voor ons belangrijke punten die in convenanten die voortkomen uit het actieplan zijn vastgelegd:

  1. Informeer mensen over de mogelijkheid het hulpmiddel met een pgb aan te schaffen.
  2. Vergoed de kosten voor onderhoud, reparatie en verzekering als je een hulpmiddel met een pgb aanschaft.
  3. Geef bij de toekenning een reëel tarief op basis van de offerte. Afgestemd op het hulpmiddel met alles erop en eraan, volledig aangepast aan de behoefte van de gebruiker. Met aanpassingen die vaak met het advies van een ergotherapeut tot stand zijn gekomen.
  4. Behoud van jouw hulpmiddel bij verhuizing.

Nu is het zaak dat gemeenten de convenanten gaan ondertekenen en de handreikingen gaan uitvoeren zoals deze zijn bedoeld.

Ons standpunt

Een vrije keuze voor het pgb is een wettelijk recht. we vinden het heel belangrijk dat die vrije keuze ook voor hulpmiddelen geldt. Hiervoor is het nodig dat:

  • mensen aan de voorkant goed worden geïnformeerd over de mogelijkheid het hulpmiddel met een pgb aan te schaffen
  • reële tarieven worden toegekend, waarin ook de kosten voor onderhoud, reparatie en verzekering staan.  

Onze acties

Lees ook onze nieuwsberichten en die van anderen om te zien wat we op het gebied van hulpmiddelen voor je doen. We trekken op met Ieder(in) en andere patiëntenorganisaties om een zo krachtig mogelijke vuist te maken.

Veelgestelde vragen

Nieuws over hulpmiddelen