Thema's

We maken ons sterk voor een solide pgb binnen alle wetten. Via onze thema’s houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen en resultaten uit onze lobby. Je vindt er informatie die voor je eigen situatie belangrijk kan zijn. Ook kun je zelf actief bijdragen. Bijvoorbeeld door je ervaring met ons te delen.

 

Leden, abonnees en abonnees Wonen kunnen van alle thema’s gebruik maken. Wil je dit ook? Word dan lid of abonnee.

  • In dit thema houden we je op de hoogte van alle veranderingen in de voor jou belangrijke wetten en regels.

  • Wonen met een pgb kent zijn eigen ontwikkelingen en acties. In dit thema houden we je hierover op de hoogte.

  • Ontwikkelingen en acties op het gebied van eigen regie, goede toerusting, pgb-vaardig worden/zijn, onafhankelijke cl├»entondersteuning, gelijkheid voor het pgb in alle wetten, kaders en oneigenlijke gebruik/fraude.

  • Ontwikkelingen en acties op het gebied van deskundige beoordeling, langdurige indicaties, eigen bijdrage, hulpmiddelen, vertegenwoordiging en gewaarborgde hulp.

  • Ontwikkelingen en acties over werkgeverschap, verminderen regeldruk, informele zorg/zorg door naasten, herindicatie, tarieven en klacht, bewaar en beroep.

  • In het thema Kinderen, jeugd en jongeren staan alle ontwikkelingen en onze acties die belangrijk zijn voor deze groep.

  • Ontwikkelingen en acties op het gebied van een inclusieve samenleving, het VN-verdrag Handicap, integraal en persoonsvolgend budget, onderzoek en samenwerking.

  • Minister Helder heeft 5 pgb-thema’s benoemd die zij in actielijnen gaat uitwerken. Je vindt ze in dit thema.