In oktober 2018 heeft de rechtbank een uitspraak gedaan over de aansprakelijkheid van de gewaarborgde hulp. Het zorgkantoor wilde een bedrag terugvorderen bij de gewaarborgde hulp van een budgethouder, maar volgens de rechtbank Rotterdam kan dit niet.

In de regeling langdurige zorg staat wel beschreven:

  • wanneer het inschakelen van een gewaarborgde hulp verplicht is
  • aan welke voorwaarden een gewaarborgde hulp moet voldoen

In de regeling langdurige zorg staat niet beschreven:

  • of de gewaarborgde hulp aansprakelijk gesteld kan worden bij een terugvordering van het pgb

Er is daarom geen juridische grondslag voor ‘bestuursrechtelijke aansprakelijkheid van de gewaarborgde hulp’, met andere woorden: het terug te vorderen budget kan niet verhaald worden op de gewaarborgde hulp. Het beroep tegen de terugvordering van het pgb is daarmee gegrond verklaard.