Telkens aantonen van beperking verleden tijd

Om in aanmerking te komen voor zorg moeten mensen met een chronische beperking steeds weer een recente diagnose overhandigen. Dit wordt door velen als pijnlijk ervaren: de aandoening gaat immers nooit over. De minister heeft besloten dat per 1 januari 2020 een eenmalige diagnose voldoende is. Om de onnodige administratie in de zorg te lijf te gaan. Per Saldo pleit ervoor niet een stap maar een sprong vooruit te maken. Net als de aandoening gaat ook de zorgvraag niet over: maak nu ook langere indicaties mogelijk.

Minister de Jonge: ‘We weten dat de situatie waar chronisch zieken in zitten niet verandert. En tóch moeten deze patiënten dat blijven aantonen, bijvoorbeeld dat ze blind zijn. Of dat hun kind nog steeds een ernstige beperking heeft. Dat is natuurlijk om gek van te worden.’  Zorgverzekeraars Nederland laat weten dat alle zorgverzekeraars vanaf 2020 dezelfde voorwaarden en vragenlijsten zullen gaan gebruiken. Je kunt het nieuwsbericht hierover lezen op de website van Rijksoverheid.

Reactie Per Saldo

Wij vinden dit zeker een stap in de goede richting, maar het zou mooier zijn als er nu een sprong vooruit gemaakt kan worden. Maak voor mensen met een chronische beperking langdurige indicaties mogelijk, zoals dat nu in de Wet langdurige zorg (Wlz) al wel het geval is. Want daar zit voor veel budgethouders een grote lastendruk. Dat je telkens opnieuw, vaak jaarlijks, moet aantonen dat je nog altijd zorg nodig hebt. Terwijl net als je aandoening, je behoefte aan zorg ook blijft bestaan. Het is daarom onnodig om binnen korte perioden de zorg te herindiceren. Mocht je zorgvraag veranderen, dan ben je sowieso genoodzaakt dit aan te geven, wat kan leiden tot een herindicatie. Verandert je situatie niet, dan volstaat een indicatie voor bijvoorbeeld een periode van 5 tot 10 jaar. In onze lobby blijven we hierop hameren.

Eerder bericht