Tegemoetkoming voor jouw ouder-/wooninitiatief in financiële nood

Heb je een pgb uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Is jouw kleinschalige ouder-/wooninitiatief tijdens de coronacrisis in ernstige financiële problemen gekomen? En hebben ze te maken met woningen of kamers die leeg staan door het coronavirus? Dan kunnen ze daar nu een vergoeding voor krijgen.

De pgb-maatregelen van begin april zijn niet altijd voldoende voor de ouder- en wooninitiatieven. Het ministerie van VWS heeft laten weten dat om die reden de EKC-regeling (Extra Kosten Corona-regeling) voor ouder-/wooninitiatieven wordt aangepast.

Toelichting van ministerie van VWS

Vanwege het coronavirus overlijden meer bewoners en is het moeilijker de lege plaatsen weer bezet te krijgen. Om die reden is de extra vergoeding er nu. Deze vergoeding geldt van 1 maart tot 1 september 2020. Leegstand die is ontstaan om andere redenen, bijvoorbeeld omdat bewoners het eng vinden in deze tijd om op een nieuwe plek te gaan wonen, die kan betaald worden met de extra kosten corona regeling die er al is. Om de tegemoetkoming te krijgen is belangrijk dat je ouder-/wooninitiatief eerst heeft geprobeerd om de financiële problemen zelf op te lossen. In de vragen met antwoorden vind je meer informatie over wat jij voor je wooninitiatief kan doen om de tegemoetkoming te krijgen.

Vraag en antwoord voor jou

Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord voor je ouder-/wooninitiatief

Veelgestelde vragen

Wat vinden wij?

We vinden dat ouder-/wooninitiatieven te veel moeten doen om een vergoeding te kunnen krijgen. Dit is een te zware belasting. Ook kan het dan lang duren voordat de vergoeding er komt, waardoor ouder-/wooninitiatieven het niet redden. Als er sprake is van uitstel van betalingen ben je al te laat. Bij problemen is het nodig dat er snel wordt gehandeld. Het zorgkantoor moet naar de situatie van het ouder-/wooninitiatief kijken en als het nodig is de problemen direct oplossen. Het is wel goed dat je ouder- of wooninitiatief eerst zelf kijkt wat ze kunnen oplossen. We vinden dat het ook voor wooninitiatieven moet gelden die via de gemeenten worden bekostigd en dit hebben we ook bij het Ministerie aangegeven.

Wat doen we voor jou?

Heb je vragen over of problemen met je pgb? Meld dit dan meteen bij ons via [email protected] of spreek je vraag in op ons antwoordapparaat. We kunnen met jouw toestemming direct in contact komen met je zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar en met contactpersonen bij het ministerie van VWS. Zo kunnen we je probleem snel oplossen.