Reële tarieven

Iemand die ervoor kiest om zelf zorg in te kopen wordt regelmatig geconfronteerd met tarieven die ontoereikend zijn. De maximale tarieven die mogen worden vergoed aan de ondersteuner zijn vaak geen marktconforme tarieven om kwalitatief goede zorg in te kopen of bijvoorbeeld als ‘goed werkgever’, cao-loonsverhogingen te kunnen volgen. Dit maakt dat budgethouders die langer een pgb hebben, moeite hebben een marktconform tarief te vergoeden aan hulpverleners.

Wij hebben aan de Kamerleden gevraagd om de minister erop te wijzen dat toereikende tarieven noodzakelijk zijn om kwalitatief goede en voldoende zorg in te kopen.

Wet minimumloon (Wml) en informeel tarief

Voor informele hulp zien we de tarieven hard omlaag gaan. Wij zien we dat gemeenten steeds meer de ondergrens gaan opzoeken. Zo zijn er gemeenten die de tarieven van € 20,00 per uur naar € 10,96 hebben verlaagd (het minimumloon).

Wij hebben daarom aan de Kamerleden gevraagd om er bij de minister op aan te dringen dat de Wet minimumloon gaat over het minimumloon en dat dit niet als een maximumtarief gehanteerd mag worden. Daarnaast hebben wij de Kamerleden gevraagd om aan de minister te vragen of een onderzoek kan plaatsvinden met betrekking tot de prijsontwikkeling van tarieven van de afgelopen jaren

Meer informatie

Het debat ‘Financiën Sociaal Domein’ vindt plaats in de Klompezaal en is live te volgen op woensdag 3 oktober 2018 van 14:00 uur tot 17:00 uur.

 

Bekijk de Agenda voor het Algemeen overleg, 3 oktober 2018

Brief-ivm-debat-Financiën-Sociaal-Domein