Tarieven pgb in Wlz en Zvw aangepast

Zoals elk jaar worden de tarieven voor het pgb in de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) op 1 januari aangepast. Dit keer met hogere indexering (aanpassing aan de prijsstijgingen) dan oorspronkelijk vastgesteld. Dankzij de motie van twee Kamerleden.

In ons nieuwsbericht van 21 juli 2021 (je vindt dit ook onderaan deze pagina) kon je lezen dat het pgb-budget met 0,61% zou worden aangepast aan de prijsstijgingen, de zogenoemde indexatie. Maarten Hijink (SP) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) dienden een motie in voor hogere indexatie voor hogere zorgsalarissen. Door deze motie is er een nieuwe berekening gemaakt en is het indexatiepercentage aangepast van 0,61% naar 2,56%. De toeslagen en budgetgarantie vallen niet onder de motie, maar zijn wel opgehoogd. Het indexeringspercentage is hier verhoogd van 0,61% naar 1,55%.

Tarieven en pgb-budget Wlz 2022

De tarieven voor 2022 zijn nu bekend. Het pgb-budget wordt dus met 2,56% geïndexeerd.

Tarieventabel 2022

In de tarieventabel staat opgenomen hoe groot het pgb-budget is voor 2022 in de Wlz.

Maximumtarieven Wlz

In de regels is opgenomen wat je zorgverleners/-aanbieders maximaal mag uitbetalen met je pgb-Wlz. De maximumtarieven vanaf 1 januari 2022 zijn:

  • Uurtarief voor formele zorg: €68,30
  • Uurtarief voor informele zorg: € 21,68
  • Tarief voor dagbesteding per dagdeel: €62,88

Nieuwe tarieven toeslagen voor wooninitiatieven per 1 januari 2022:

  • De wooninitiatieventoeslag wordt € 4.724,00
  • De toeslag wooninitiatieven kwaliteitsgelden uit kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt € 4.295,00

Het maximale PAB wordt per 1 januari 2022: € 324.073,00

Maximumtarieven Zvw

Ook in de regels voor de Zvw is opgenomen wat je zorgverleners/zorgaanbieders maximaal mag uitbetalen met je pgb.

De maximum tarieven vanaf 1 januari 2022 zijn:

  • Uurtarief voor informele zorg: € 24,96
  • Uurtarief voor formele zorg: zie hiervoor het pgb-reglement van jouw verzekeraar.

Vergelijk maximum informeel Zvw in onze Zorgvergelijker

Begin december 2021 komt onze Zorgvergelijker weer uit. Hierin staan de tarieven van de verschillende verzekeraars. Het informeel tarief in de Zvw wordt ieder jaar opnieuw geïndexeerd en dus verhoogd in de wet. Dit betekent niet dat alle zorgverzekeraars hun tarief hebben verhoogd. Zij mogen in hun eigen pgb-regelement een lager maximum informeel tarief opnemen. Kijk dus in het pgb-reglement van jouw verzekeraar wat je maximaal mag betalen. In onze Zorgvergelijker 2022 komen ook de maximum tarieven voor informele zorg per zorgverzekeraar te staan. De Zorgvergelijker komt begin december online.

Eerdere nieuwsberichten over dit onderwerp