Symposium over toekomstbestendig wooninitiatief

Hoe doe je dat, een ouderinitiatief met bewoners met een persoonsgebonden budget (pgb) toekomstbestendig maken? Dat is de centrale vraag op het symposium ‘Welkom bij Kwaliteit in Eigen Regie’. Plaats en tijd: Tiel, zaterdag 16 november 2019 van 10 tot 17 uur. Toegang is gratis, wel aanmelden.

Het symposium is bedoeld voor ouders van een kind met een (verstandelijke, psychische of meervoudige), ouderinitiatieven (startend en bestaand), medewerkers bij ouderinitiatieven, beleidsmensen (politici, VNG, zorgkantoren). Je moet je wel vooraf opgeven. Naast het programma zijn er stands van organisaties waar je de nodige informatie kunt krijgen. Ook wij zijn aanwezig.

De organisator

Het symposium wordt gehouden vanwege het 12,5 jarig bestaan van WoondroomZorg (WDZ). Dit is een organisatie opgericht in 2007 met als doel pgb-gefinancierde zorg op maat voor mensen met een levenslange zorgbehoefte bereikbaar en uitvoerbaar te maken. De organisatie put uit eigen ervaring, volgens het concept dat zij aanvankelijk in Schiedam (2002) en momenteel in negen andere wooninitiatieven dagelijks in de praktijk uitvoeren. Tijdens het symposium komen vragen aan de orde als:

  • Vanuit de eigen regie willen ouders zelf de kwaliteit van de zorg en begeleiding kunnen beoordelen en bewaken. Maar hoe doe je dat?
  • Wat is er eigenlijk nodig om een ouderinitiatief te starten?
  • En hoe zorg je dat het blijft bestaan? Ook als de ouders er niet meer zijn?

Stand van Per Saldo

Wij zijn aanwezig met een stand met medewerkers die expert zijn op het gebied van wonen en wooninitiatieven. Zij geven je graag informatie over alle activiteiten én de meest actuele projecten van Per Saldo op dit gebied. Zoals de ‘toolkit’ voor ouderinitiatieven, die wij nu maken in opdracht van het ministerie van VWS. Daarin staat alle informatie die nodig is om een ouderinitiatief te starten én in stand te houden. Verder is ‘Wat als wij er niet meer zijn’ een thema dat ons al langere tijd bezighoudt. Hiervoor ontwikkelen we middelen waarmee we ouderinitiatieven kunnen adviseren en ondersteunen.

Aanmelding

Dit symposium heeft inmiddels plaatsgevonden. Dit was het programma.