Per Saldo ambassadeurs zijn zelf budgethouder of hebben iemand in hun directe omgeving die zich in deze positie bevindt. Mensen die als geen ander weten wat de belangen van budgethouders zijn. Zij werden begroet door directeur Aline Molenaar. Zij praatte de aanwezigen bij over de meest actuele zaken.

Volgende stap voor een succesvolle lobby

Vervolgens kwam Henk Beltman vanuit het programma Aandacht voor Iedereen (AVI) de ingrediënten toelichten voor een succesvolle lobby, toegespitst op de praktijk. AVI is opgezet om leden van Wmo-raden en belangenbehartigers te informeren over de veranderingen in de zorg en hen te adviseren over hun rol daarbij. Het was erg plezierig dat de ambassadeurs van deze expertise gebruik konden maken. Het leverde hen inzicht in hun eigen situatie op, waardoor ze concreet konden vaststellen wat de volgende stap zou zijn in hun eigen lokale campagne.

Kernboodschap en lobbystijlen

’s Middags stonden verdiepende workshops op het programma. Deze werden verzorgd door Lobby Lokaal, een professioneel lobbybureau (www.wkpa.nl). Vanuit maatschappelijk betrokken ondernemerschap stelde dit bedrijf zijn diensten beschikbaar aan de ambassadeurs van Per Saldo. Dat werd bijzonder op prijs gesteld. De ambassadeurs weten nu precies hoe ze een goede kernboodschap moeten maken en zijn op de hoogte van de verschillende lobbystijlen.

Tips van een raadslid

Ten slotte ging het Utrechts raadslid Maarten Koning (D66) in op de manieren waarop gemeenten benaderd kunnen worden. “Vrijwilligers hebben snel de neiging met tal van voorbeelden te komen”, vertelde hij, “maar voor ons is het vooral belangrijk om het probleem te zien dat bij de voorbeelden hoort. Je invloed is groter wanneer je niet alleen met voorbeelden uit de praktijk komt, maar ook kan laten zien welk probleem hierachter schuilgaat.”

Wil je ook meedoen?

Al met al was het een succesvolle dag voor vrijwilligers van Per Saldo. Maakt het je nieuwsgierig en heb je zin als vrijwilliger mee te gaan doen? Stuur een e-mail naar ambassadeurs@pgb.nl