Subsidie nieuwe woonvormen voor ouderen uitgebreid

Ben je als oudere met een beperking op zoek naar een alternatieve woonvorm? De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) komt je tegemoet met een vereenvoudigde subsidieregeling. Niet alleen wooninitiatieven voor ouderen zonder Wlz-indicatie kunnen er gebruik van maken. Sinds kort is deze doelgroep uitgebreid voor mensen die verpleeghuiszorg nodig hebben.

Eind oktober maakten wij voor het eerst melding van deze regeling. Lees daarvoor het bericht ‘Kabinet stimuleert nieuwe woonzorgvormen voor ouderen met een pgb’. Aansluitend hieraan nu het nieuws dat vanaf 19 februari 2020 de doelgroep die in aanmerking kan komen voor de subsidie is verruimd. Deze maatregel is genomen omdat men verwacht dat de vraag naar verpleeghuiszorg de komende jaren zal toenemen, en het stimuleren van deze kleinschalige wooninitiatieven daarom wenselijk is.

Financiering

De subsidieregeling helpt initiatiefnemers bij de financiering van woonvormen die wonen, ondersteuning en zorg combineren. Denk aan de bouw van een woonhofje, transformatie van een leegstaand schoolgebouw of voormalig verzorgingstehuis of gemeenschappelijk wonen in een appartementencomplex. Dit kunnen zowel huur- als koopwoningen zijn, of een combinatie hiervan, met een minimum van 5 wooneenheden.

Meer informatie hierover vind je op de volgende pagina’s van de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO):

Aanvraag

De stimuleringsregeling onderscheidt 3 fasen: de initiatieffase, de planontwikkelfase en de bouw- en nafinancieringsfase.

  • In de initiatieffase kun je tot en met 31 december 2020 subsidie aanvragen bij de RVO.
  • Ga om een aanvraag in te dienen naar deze pagina van de RVO.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoekt momenteel welke aanpassingen in de planontwikkelfase en de bouw- en nafinancieringsfase het eenvoudiger maken om nieuwe woonvormen te laten financieren.

Wat vindt Per Saldo?

We schreven het al in ons vorige bericht: ‘Wij vinden het belangrijk dat ouderen met een beperking kunnen kiezen voor een pgb-woonzorginitiatief, dat aansluit bij hun wensen en behoeften.’  Dat de regeling nu is verruimd, zien wij als een gunstige ontwikkeling.