Uw actie vereist!

De SVB heeft ons laten weten dat veel budgethouders het wijzigingsformulier nog niet hebben opgestuurd. Dat moet echter wel zo spoedig mogelijk, in elk geval voor 13 november 2018. Als u een brief heeft gehad is uw actie dus op korte termijn noodzakelijk. Als u niet op tijd reageert, wordt de goedkeuring van uw zorgovereenkomst(en) per 1 januari 2019 ingetrokken. De SVB kan uw zorgverlener(s) dan niet meer uitbetalen.

Verplichte regeling

In zorgovereenkomsten die zijn opgesteld vóór 2018 is géén afspraak opgenomen over de vakantiebijslag. Dit is door de gewijzigde wetgeving wel noodzakelijk geworden. U moet met uw zorgverlener afspreken dat de vakantiebijslag maandelijks door de SVB wordt uitbetaald. Het loon kan hetzelfde blijven, u spreekt alleen af dat de vakantiebijslag bij het huidige loon zit inbegrepen. Dit kunt u doen door het invullen en beiden ondertekenen – budgethouder en zorgverlener –  van het wijzigingsformulier voor de verklaring vakantiebijslag die de SVB u heeft toegestuurd.

Loonsverhoging

Wanneer u het loon wilt verhogen dan kunt u dat doen middels het gebruikelijke wijzigingsformulier op de zorgovereenkomst.