Hoogte eigen bijdrage op tijd doorgeven

Per Saldo en Ieder(in) hebben gereageerd op de internetconsultatie van het ministerie voor het ‘Ontwerpbesluit aanlevertermijn cliënt en zorggegevens’. De boodschap die we aan het kabinet en de Tweede Kamer geven is dat het bijzonder belangrijk is dat het probleem van de stapelfacturen wordt onderkend en dat mensen op tijd weten waar ze aan toe zijn met hun eigen bijdragen.

Nog op te lossen problemen

Het Ontwerpbesluit aanlevertermijn roept echter vragen op en biedt niet meteen een oplossing voor een aantal onderliggende problemen. Enkele punten noemen we hier:

  • In het ontwerp-besluit staat dat de eigen bijdragen ‘zo spoedig mogelijk’ worden vastgesteld (door het CAK). Dit is te vrijblijvend en leidt tot voortdurende onduidelijkheid en onzekerheid voor mensen over de hoogte van de eigen bijdragen.
  • Het CAK kan 24 maanden lang met terugwerkende kracht eigen bijdragen bij mensen in rekening blijven brengen. Het is juist deze ‘naheffing’ die veel mensen in de problemen brengt.
  • Gemeente en CAK moeten mensen actiever en beter informeren over de gevolgen van wijzigingen in hun inkomen of persoonlijke situatie voor de hoogte van de uiteindelijke eigen bijdragen.

Meer informatie

Dit ontwerp-besluit is een eerste stap in de goede richting. Als blijkt dat mensen nog steeds stapelfacturen blijven ontvangen zullen snel meer maatregelen nodig zijn.

Reactie PerSaldo en IederIn op ontwerpbesluit aanlevertermijn