Stop met ‘resultaatgericht werken’ in de Wmo

Eén van de knelpunten in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het resultaatgericht werken. De gemeente geeft inwoners dan geen indicatie op basis van uren, maar een beschikking die is gebaseerd op een (vage) resultaatomschrijving. Bijvoorbeeld: ‘een schoon huis’. Zowel cliëntenorganisaties als de rechter zijn hier kritisch over.

Samen met Iederin, Alzheimer Nederland, MantelzorgNL, MIND, Patiëntenfederatie Nederland en de Seniorencoalitie doen wij een dringend beroep op staatssecretaris Van Ooijen en de Tweede Kamer om het wetsvoorstel resultaatgericht beschikken in de Wmo in te trekken.

In het verleden reageerden cliëntenorganisaties al vaker kritisch op het wetsvoorstel, om de volgende redenen:

  • Zonder urenindicatie is de rechtspositie van cliënten onvoldoende gewaarborgd.
  • Resultaatomschrijvingen als een ‘schoon en leefbaar huis’ zijn vaag en algemeen.
  • Cliënten kunnen onderhandelen over de hoeveelheid zorg. Zij hebben een ongelijke positie hebben ten opzichte van zorgaanbieders, dus dat is vaak niet in hun voordeel.
  • Deze werkwijze is voor gemeenten en zorgaanbieders een manier om te bezuinigen op zorg en ondersteuning.

In strijd met de wet

Ook de Centrale Raad van Beroep is kritisch en heeft gemeenten die resultaatgericht beschikten al een aantal keer teruggefloten. Het wetsvoorstel voorziet niet in voldoende borging van de rechtspositie van mensen die ondersteuning nodig hebben. Toch blijven sommige gemeenten deze werkwijze toepassen. Zelfs nadat de staatssecretaris zijn grote twijfels heeft uitgesproken over het wetsvoorstel (in de voortgangsbrief Wmo aan de Tweede Kamer, 8 mei 2023). Deze gemeenten handelen in strijd met de wet: een onwerkbare situatie in een tijd waarin volop aandacht is voor het belang van de menselijke maat.

Wat vinden en doen wij?

Voor ons is het duidelijk dat resultaat gericht beschikken bij het pgb om verschillende redenen onuitvoerbaar is. De belangrijkste reden is dat het gebeurt in de vorm van arrangementen. Deze zijn gebaseerd op een gemiddelde (gemiddelde omvang aan hulp, met een gemiddelde uurprijs). Een persoonsgebonden budget is per definitie maatwerk. Je hebt dus niks aan gemiddelden. Een budgethouder moet vooraf weten waar die aan toe is: aantal uren, tarief en de activiteit. Dit wordt door gemeenten die deelnemen aan de overleggroepen ook bevestigd. Wij blijven dit benadrukken. We pleiten voor een besluit om het pgb uit te sluiten bij resultaatgericht beschikken. Wij vinden het nog beter als het hele wetsvoorstel definitief wordt ingetrokken.

Download hieronder de brief van de brede coalitie cliëntenorganisaties aan de Tweede Kamer met ons pleidooi om het wetsvoorstel in te trekken.