Slimme lijst: Zorgbeschrijving in de Wet langdurige zorg

Heb je een persoonsgebonden budget (pgb) via de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan heeft het zorgkantoor voor elke zorgverlener een zorgbeschrijving nodig. Daarin zet je welke zorg een zorgverlener gaat leveren. Het zorgkantoor controleert of je die zorg met je pgb mag betalen.

De zorgbeschrijving vul je in op een formulier van het zorgkantoor. In deze slimme lijst krijg je tips hoe je dat formulier het beste kunt invullen. En onder aan de pagina vind je 2 voorbeelden van een zorgbeschrijving.

De zorgbeschrijving hoort bij de zorgovereenkomst

Als je een zorgverlener wilt inhuren, maak je samen afspraken. Bijvoorbeeld over de taken van de zorgverlener, het aantal uren dat hij voor je gaat werken en het uurtarief. Die afspraken zet je in de zorgovereenkomst.

Naast de zorgovereenkomst heeft het zorgkantoor ook een zorgbeschrijving nodig. Daarin vertel je meer over de zorg die een zorgverlener gaat leveren.

In de Pgb Vergoedingenlijst Wlz staat welke zorg je met je pgb mag inkopen. Die zorg heet ‘verzekerde zorg’.

Het formulier ‘Zorgbeschrijving bij zorgovereenkomst’

Op de website van het zorgkantoor in jouw regio vind je het formulier ‘Zorgbeschrijving bij zorgovereenkomst’. Heb je meer dan 1 zorgverlener? Vul dan voor elke zorgverlener een formulier in.

Elk zorgkantoor heeft een eigen formulier, maar de vragen zijn ongeveer hetzelfde:

  • Welke zorg krijg je van de zorgverlener en hoe vaak?
  • Waarom heb je deze zorg nodig?
  • Wat gebeurt er als je die zorg niet krijgt?

Tips hoe je het beste de zorgbeschrijving kunt invullen

  • Kijk van tevoren in de Pgb vergoedingenlijst Wlz of je de zorg mag betalen met je pgb.
  • Je zet in de zorgbeschrijving dezelfde zorg als in de zorgovereenkomst. Alleen leg je in de zorgbeschrijving iets meer uit. Ook het aantal uren moet precies kloppen.
  • De zorgbeschrijving gaat over de taken van de zorgverlener, niet over bijvoorbeeld jouw activiteiten. Begin daarom je antwoorden met: ‘De zorgverlener…’.
  • ‘De zorgverlener geeft begeleiding’ is niet genoeg. Waar krijg je begeleiding bij en waarom? De beschrijving moet duidelijk zijn, maar niet lang. Hij moet passen binnen de ruimte op het formulier.
  • Bekijk onder aan de pagina de voorbeelden.

Beoordeling door het zorgkantoor

Je zorgverlener en jij ondertekenen allebei de zorgbeschrijving. Daarna stuur je die, samen met de zorgovereenkomst, naar het zorgkantoor.

Het zorgkantoor beoordeelt je zorgbeschrijving. Daarbij let het zorgkantoor erop of alle gegevens kloppen en of je de zorg die je wilt inkopen met je pgb mag betalen.

Keurt het zorgkantoor je zorgovereenkomst en zorgbeschrijving goed? Dan krijgen jij en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) daarvan bericht. Vanaf dat moment kan de SVB jouw zorgverlener uitbetalen. Je hoeft de zorgbeschrijving niet naar de SVB te sturen.

Keurt het zorgkantoor je zorgovereenkomst en zorgbeschrijving af? Misschien heb je de zorg niet duidelijk genoeg beschreven, en dan mag je de zorgbeschrijving aanpassen. Als het zorgkantoor de zorgbeschrijving definitief afkeurt, kun je bezwaar maken.

Voorbeelden van een beschrijving

Veelgestelde vragen

Contact

Ben je Pluslid? Dan kan een van onze medewerkers je zorgbeschrijving bekijken en je tips geven. Neem hiervoor contact op via de Advieslijn.