Slimme lijst: Persoonlijk plan

Wil je een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen? Dan is het goed om na te denken welke beperkingen je hebt en welke zorg je nodig hebt. Je kunt daarvoor een persoonlijk plan maken.

Een persoonlijk plan is nooit verplicht, maar we raden je aan om altijd zo’n plan te maken. Daarom hebben we een formulier gemaakt. Je kunt dat onder aan deze pagina downloaden. Als je dat formulier invult, is je persoonlijk plan eigenlijk klaar.

Waarom een persoonlijk plan?

Een persoonlijk plan geeft duidelijkheid, voor jezelf en voor anderen. Want als je een persoonlijk plan maakt, moet je goed nadenken over:

 • wat jij belangrijk vindt in je leven;
 • wat je wel en niet kunt, en waar je hulp bij nodig hebt;
 • wat je van die hulp of zorg verwacht;
 • welke zorgverleners je wilt inschakelen (als je dat al weet);
 • waarom je kiest voor een pgb en niet voor zorg in natura.

Als je een persoonlijk plan maakt, heb je voortaan alle informatie bij de hand. Dat is handig als je je voorbereidt op een gesprek over je pgb-aanvraag, als je bezwaar wilt maken of bij een herindicatie.

Vraag je het pgb niet aan voor jezelf maar voor iemand anders, zoals je vader, moeder of een cliënt? Dan kun je samen een persoonlijk plan maken.

Wanneer lever je een persoonlijk plan in?

Een persoonlijk plan is nooit verplicht, maar het is handig voor de mensen die je pgb-aanvraag onderzoeken. Als je een persoonlijk plan maakt voordat je je aanvraag indient, kun je dat met je aanvraag meesturen.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat de gemeente je persoonlijk plan goed moet bekijken als ze je aanvraag onderzoekt. Je moet dan wel zorgen dat de gemeente je persoonlijk plan binnen 7 dagen na je aanvraag of melding binnen heeft.

In de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) staat niets over een persoonlijk plan. Wil je een persoonlijk plan maken? Vraag dan na bij de verzekeraar of het zorgkantoor wanneer ze je plan binnen moeten hebben.

Hoe vul je het ‘Voorbeeldformulier persoonlijk plan’ in?

Je mag zelf weten hoe je persoonlijk plan eruitziet. Dat is fijn, maar waar begin je dan? Daarom hebben we een voorbeeldformulier gemaakt.

7 tips vooraf

 1. Je persoonlijk plan hoeft geen uitgebreid verhaal te zijn: 1 of 2 pagina’s is genoeg.
 2. Je persoonlijk plan is echt persoonlijk. Schrijf over jezelf en bijvoorbeeld niet over je zorgverleners. Beschrijf je eigen situatie en doe dat in je eigen woorden.
 3. Denk na over wat je wilt: Hoe wil je dat je dagelijks leven eruitziet? Welke zorg heb je daarvoor nodig? Denk je met die zorg vooruit te gaan, of wil je voorkomen dat je verder achteruitgaat?
 4. Leg uit wat je al hebt geprobeerd: wat werkte en wat niet?
 5. Stuur zo nodig medische informatie of een verslag van je zorgverlener mee als bijlage.
 6. Als je je zorgvraag beschrijft, wil je ook weten hoeveel tijd de zorg kost. Daarvoor kun je een zorgmomentenoverzicht gebruiken.
 7. We geven regelmatig de workshop ‘Goed voorbereid naar je (her)indicatie’. In deze workshop schrijf je een persoonlijk plan.

Het is in je eigen voordeel als je je situatie goed uitlegt. Maar je bepaalt zelf wat je wel en niet vertelt en of je medische informatie meestuurt. Bedenk wat de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor moet weten als die je aanvraag onderzoekt.

Uitleg bij de vragen op het ‘Voorbeeldformulier persoonlijk plan’

Vraag 1. Wie ben ik?

Hier vertel je wat over jezelf. Je kunt daarbij denken aan de volgende vragen:

 • Hoe breng je de dag door? Wat zijn je hobby’s?
 • Werk je, ga je naar dagbesteding?
 • Heb je een inkomen?
 • Waar woon je? Woon je alleen, woon je samen, bij je ouders, in een wooninitiatief?
 • Welke beperkingen heb je?

Vraag 2. Wat wil ik in mijn leven?

Hoe wil je dat je leven eruitziet, nu en in de toekomst? Wat is voor jou belangrijk? Je kunt daarbij denken aan de volgende vragen:

 • Waar ben je goed in?
 • Wat vind je leuk om te doen, en wat juist niet?
 • Wat maakt je blij, en wat maakt je verdrietig?
 • Heb je op dit moment de regie over je eigen leven? Wat regel je allemaal zelf, en wie helpt je daarbij?
 • Wat vind je belangrijk in je leven? Denk aan gezondheid, jezelf ontwikkelen, dagbesteding, werk, vrije tijd, sociale contacten en hoe je woont.

Vraag 3. Wat kan ik zelf oplossen?

Wat kun je zelf doen om je zorg te regelen? Kun je je sociale netwerk om hulp vragen? Denk aan je partner, familie, vrienden en buren. Wat kunnen zij doen, en wat doen ze al op dit moment? Vertel ook of je bijvoorbeeld hulp krijgt van vrijwilligers of van mensen in een buurthuis.

Vraag 4. Waarbij heb ik zorg of hulp nodig en wanneer?

Bij deze vraag geef je aan welke hulp je nodig hebt en wanneer. Je kunt denken aan:

 • hulp bij het huishouden.
 • hulp bij dagelijkse activiteiten, zoals boodschappen doen en hobby’s.
 • hulp bij je administratie.

Vraag 5. Wat verwacht ik van de zorg of hulp?

Welke zorg of hulp past volgens jou het beste bij je? Een paar voorbeelden:

 • De zorgverlener moet passen bij ons gezin.
 • Ik wil iemand uit dezelfde cultuur of met hetzelfde geloof als ik.
 • Ik wil een zorgverlener die langere tijd voor me kan werken.
 • Ik wil iemand die me aanmoedigt om activiteiten te ondernemen.
 • Ik heb iemand nodig die op verschillende tijden kan werken, ook ‘s nachts.
 • Ik heb iemand nodig die eerlijk tegen me zegt als ik iets niet goed doe.

Vraag 6. Welke doelen wil ik behalen met deze zorg of hulp?

Je kunt de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat zijn je doelen voor de korte termijn? En voor de langere termijn?
 • Kun je met de zorg en hulp vooruitgaan, of wil je voorkomen dat je verder achteruitgaat? Of wil je bijvoorbeeld vooral rust of stabiliteit in je leven?
 • Weet je ongeveer hoeveel tijd je nodig hebt om die doelen te halen? Zo niet, zet dat ook in het plan.

Vraag 7. Waarom wil ik zorg of hulp inkopen met een persoonsgebonden budget?

Waarom kies je voor een pgb? Geef aan waarom zorg in natura niet past bij jouw situatie. Ook weer wat voorbeelden:

 • Ik heb op onverwachte momenten zorg nodig. Daarom kan ik de zorg niet goed inplannen.
 • Ik heb ook ‘s nachts zorg nodig.
 • De zorg moet 24 uur per dag op afroep beschikbaar zijn.
 • Ik heb zorg nodig op verschillende locaties.
 • Ik heb een vaste zorgverlener nodig, bijvoorbeeld iemand die mijn specifieke problemen kent.

Meer weten?

Het je hulp nodig? Dan kun je bijvoorbeeld samen met een onafhankelijk cliëntondersteuner een persoonlijk plan maken.

Ben je pluslid van onze vereniging? Dan kunnen we samen met jou naar je persoonlijk plan kijken.