Slimme lijst: Familiegroepsplan

Wil je een persoonsgebonden budget (pgb) via de Jeugdwet aanvragen voor je kind? Dan kun je als ouders een familiegroepsplan maken. Daarin leg je uit hoe je de situatie voor je kind wilt verbeteren en welke hulp je daarbij nodig hebt.

Een familiegroepsplan is niet verplicht, maar we raden je aan om altijd zo’n plan te maken. Daarom hebben we een formulier gemaakt. Je kunt dat onder aan deze pagina downloaden. Als je dat formulier invult, is jullie plan eigenlijk klaar.

Je maakt een familiegroepsplan meestal samen met familie, vrienden en andere mensen uit je sociale netwerk.

Waarom een familiegroepsplan?

Een familiegroepsplan geeft duidelijkheid, voor jezelf en voor anderen. Want als je een familiegroepsplan maakt, moet je goed nadenken over:

 • wat jullie belangrijk vinden in je leven en voor het leven van je kind;
 • wat je kind wel en niet kan, en waar je kind hulp bij nodig heeft;
 • wat jullie zelf voor het kind kunnen doen, en waar je hulp bij nodig hebt;
 • wat jullie van die hulp of zorg verwachten;
 • welke zorgverleners jullie willen inschakelen (als je dat al weet);
 • waarom jullie kiezen voor een pgb en niet voor zorg in natura.

Met een familiegroepsplan heb je voortaan alle informatie bij de hand. Dat is handig als je je voorbereidt op een gesprek over jullie pgb-aanvraag, als je bezwaar wilt maken of bij een herindicatie.

Wanneer lever je een familiegroepsplan in?

Een familiegroepsplan is niet verplicht, maar het is handig voor de mensen die je pgb-aanvraag onderzoeken. Als je een familiegroepsplan maakt voordat je je aanvraag indient, kun je dat met je aanvraag meesturen.

In de Jeugdwet staat dat de gemeente het familiegroepsplan goed moet bekijken als ze de aanvraag onderzoekt. Het kost tijd om een familiegroepsplan te maken, omdat er vaak veel mensen bij betrokken zijn. Vraag de gemeente wanneer ze het plan uiterlijk wil hebben.

Hoe vul je het ‘Voorbeeldformulier familiegroepsplan’ in?

Je mag zelf weten hoe je familiegroepsplan eruitziet. Dat is fijn, maar waar begin je dan? Daarom hebben we een voorbeeldformulier gemaakt.

7 tips vooraf

 1. Het familiegroepsplan hoeft geen uitgebreid verhaal te zijn: houd het kort.
 2. Bedenk wat jullie voor je kind willen bereiken: ga na wat jullie en je netwerk zelf kunnen doen om het kind in de toekomst zo zelfstandig mogelijk te maken.
 3. Leg uit wat je al hebt geprobeerd: wat werkte en wat niet?
 4. Bedenk welke zorg en hulp van anderen je nodig hebt voor je kind? Denk je dat jullie kind met die zorg vooruitgaat, of wil je voorkomen dat je kind verder achteruitgaat?
 5. Stuur zo nodig medische informatie of een verslag van je zorgverlener mee als bijlage.
 6. Als je de zorgvraag van je kind beschrijft, wil je ook weten hoeveel tijd de zorg kost. Daarvoor kun je een zorgmomentenoverzicht gebruiken.
 7. We geven regelmatig de cursus ‘Goed voorbereid naar je (her)indicatie’. In deze workshop schrijf je een familiegroepsplan.

Het is in je eigen voordeel als je je situatie goed uitlegt. Maar je bepaalt zelf wat je wel en niet vertelt en of je medische informatie meestuurt. Bedenk wat de gemeente kan helpen als die je aanvraag onderzoekt.

Uitleg bij de vragen op het ‘Voorbeeldformulier familiegroepsplan’

Vraag 1. Wie ben ik?

Hier kun je de gezinssituatie en het leven van je kind beschrijven. Je kunt daarbij denken aan de volgende vragen:

 • Wie horen er allemaal bij het gezin?
 • Hoe ziet het sociaal netwerk eruit?
 • Hebben ook andere mensen in het gezin zorg of hulp nodig?
 • Wat zijn de beperkingen van je kind?
 • Gaat je kind naar school of dagbesteding?

Vraag 2. Wat wil ik in mijn leven?

Hoe wil je dat het leven van je kind eruitziet, nu en in de toekomst? Wat is belangrijk voor je kind? Je kunt daarbij denken aan de volgende vragen:

 • Waar is je kind goed in?
 • Wat vindt je kind leuk om te doen, en wat juist niet?
 • Wat maakt je kind blij, en wat maakt je kind verdrietig?
 • Wat vinden jullie belangrijk voor het leven van je kind? Denk aan gezondheid, zichzelf ontwikkelen, dagbesteding, werk, vrije tijd, sociale contacten en wonen.

Vraag 3. Wat kan ik zelf oplossen?

Wat kunnen jullie zelf doen om de zorg voor je kind te regelen? Kunnen jullie je sociale netwerk om hulp vragen? Denk aan familie, vrienden en buren. Zo ja, wat kunnen zij doen, en wat doen ze al op dit moment? Vertel ook of jullie bijvoorbeeld hulp krijgen van vrijwilligers of van mensen in een buurthuis.

Vraag 4. Waarbij heb ik zorg of hulp nodig en wanneer?

Bij deze vraag leg je uit welke hulp jullie en je kind nodig hebben, en wanneer. Je kunt daarbij denken aan:

 • hulp om de dag goed in te delen.
 • begeleiding van je kind in zijn dagelijkse leven.
 • hulp bij de opvoeding van jullie kind.
 • hulp om praktische zaken voor je kind te regelen.

Vraag 5. Wat is nodig op het gebied van onderwijs?

Leg uit wat je kind nodig heeft. Je kunt denken aan de volgende vragen:

 • Volgt je kind onderwijs?
 • Zo ja, gaat het kind naar school, of krijgt je kind thuis les?
 • Heeft je kind speciaal onderwijs nodig?
 • Welke extra zorg of hulp heeft je kind nodig bij zijn onderwijs of op school?

Vraag 6. Wat verwacht ik van de zorg of hulp?

Welke zorg of hulp past het beste bij jullie gezin en bij je kind? Een paar voorbeelden:

 • We willen iemand uit dezelfde cultuur of met hetzelfde geloof als wij.
 • We willen een zorgverlener die langere tijd voor ons kan werken.
 • We willen zorgverleners die op verschillende tijden kunnen werken.
 • Onze zorgverleners moeten ook ’s nachts kunnen helpen.

Vraag 7. Welke doelen wil ik behalen met deze zorg of hulp?

Je kunt hier bijvoorbeeld de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat zijn jullie doelen voor de korte termijn? En voor de langere termijn?
 • Kan jullie kind met de zorg vooruitgaan, of wil je voorkomen dat je kind verder achteruitgaat? Of gaat het vooral om rust of stabiliteit in het leven van je kind?
 • Weet je ongeveer hoeveel tijd je kind nodig heeft om die doelen te halen? Zo niet, zet dat ook in het plan.

Vraag 8. Waarom wil ik zorg of hulp inkopen met een persoonsgebonden budget?

Waarom kies je voor een pgb? In de Jeugdwet ben je verplicht om uit te leggen waarom zorg in natura niet past bij jullie situatie. Ook weer wat voorbeelden:

 • Ons kind heeft op onverwachte momenten zorg nodig. Daarom kunnen we de zorg niet goed plannen.
 • Ons kind heeft ook ‘s nachts zorg nodig.
 • De zorg moet 24 uur per dag op afroep beschikbaar zijn.
 • Ons kind heeft zorg nodig op verschillende locaties.
 • Ons kind heeft een vaste zorgverlener nodig, bijvoorbeeld iemand die zijn specifieke problemen kent.

Meer weten?

Hebben jullie hulp nodig? Dan kan bijvoorbeeld een onafhankelijk cliëntondersteuner samen met jullie een familiegroepsplan maken.

Ben je pluslid van onze vereniging? Dan kunnen we samen met jullie naar het familiegroepsplan kijken.