Slimme lijst: Bezwaar en klacht

Ben je het niet eens met een besluit van de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor over je persoonsgebonden budget (pgb)? Dan kun je bezwaar maken. In deze slimme lijst lees je hoe je dat doet.

Maak je geen bezwaar? Dan gaat de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor ervan uit dat je het eens bent met hun besluit.

Hoe je bezwaar moet maken, verschilt. Het hangt ervan af of het gaat om een aanvraag bij de gemeente, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Daarom hebben we deze slimme lijst opgedeeld in 3 delen.

Direct naar een onderdeel in de lijst

Tips bij bezwaar, klacht en beroep

  • Wil je bezwaar maken, een klacht of beroep indienen? Doe dat dan op tijd. Als je te laat bent, behandelt de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor je bezwaar niet. Ook de rechtbank doet niets met je beroep als je dat te laat indient.
  • Verstuur je je bezwaarschrift of beroepschrift met de post? Doe dat dan per aangetekende post. Daarmee kun je altijd bewijzen dat je het bezwaarschrift of beroepschrift hebt verstuurd, en wanneer je dat hebt gedaan.

Veelgestelde vragen

Meer weten?

Je moet een bezwaarschrift, verzoek tot heroverweging of beroepschrift altijd juridisch onderbouwen: dat betekent dat je redenen geeft waarom je het niet met een besluit eens bent. Je kunt een advocaat vragen om je te helpen, maar dat is niet verplicht.

Ben je Pluslid? Dan kunnen we je juridisch ondersteunen bij je bezwaar of beroep. Neem contact op met de Advieslijn om te kijken wat we voor je kunnen doen.