Slimme lijst Belastingaangifte 2021

Ieder(in) informeert ons elk jaar weer over de fiscale aftrek van zorgkosten. Je leest in deze Slimme lijst wanneer aftrek van zorgkosten van toepassing is en hoe aangifte van inkomstenbelasting voordeel kan opleveren. Een slim stappenplan loodst je door het aangifteformulier.

Tekst: Kees Dijkman

Inleiding

Door een handicap of ziekte kom je bijna altijd voor meerkosten te staan. Je betaalt bij voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Een deel van die kosten kun je terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Ook als je een laag inkomen hebt (bijvoorbeeld op het sociale minimum) en nauwelijks belasting betaalt. Maak daarom gebruik van de mogelijkheid je zorgkosten af te trekken van je belasting.

Dit is helaas niet eenvoudig. Gelukkig zijn er veel organisaties die je kunnen helpen. Neem voor meer informatie contact op met je gehandicaptenorganisatie, patiëntenvereniging, ouderenorganisatie, belastingwinkel of vakbond.

Stap 1: Doe aangifte inkomstenbelasting

 • Zet je computer aan, ga naar mijn.belastingdienst.nl en log in met je DigiD
 • Klik op Inkomstenbelasting
 • Klik op Belastingjaar 2021
 • Klik op Aangifte inkomstenbelasting doen

Je kunt tussentijds je aangifte bewaren en later verdergaan. De Belastingdienst kijkt pas mee als je de aangifte instuurt.

Stap 2: Check je gegevens

De Belastingdienst heeft je persoonlijke gegevens al voor je ingevuld. Ook de gegevens over je loon, uitkering of pensioen staan er al in. Net als de gegevens van je bankrekeningen en spaartegoeden. Kijk alles nog een keer goed na. Vul zo nodig de gegevens aan. Bijvoorbeeld over je partner, onderneming, eigen woning of spaartegoeden boven de geldende vrijstellingen. Als je die hebt.

Stap 3: Vink ‘Zorgkosten’ aan

Nadat je de vorige gegevens hebt ingevuld, kom je in het tabblad ‘Uitgaven’.

 • Vink ‘Zorgkosten’ aan. Als je nog andere aftrekposten hebt (zoals uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van een gehandicapten), dan vink je die ook aan.

Klik op ‘Akkoord’. Je komt nu in het tabblad ‘Zorgkosten’

In het bovenste witte veld staat voor wie je zorgkosten mag aftrekken. In het tweede witte veld staat het drempelbedrag. Alleen als je (samen met uw fiscale partner) in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel, blijft er aftrek over. De drempel is afhankelijk van je (gezamenlijke) inkomen. Het bedrag dat hier staat heeft de online aangifte zelf berekend, op basis van de gegevens over jouw situatie en jouw inkomen die je eerder hebt ingevuld.

Voor de aftrek van zorgkosten geldt een aantal algemene regels. Je moet de kosten in 2021 zelf betaald hebben. Kreeg je een vergoeding, dan kun je dat deel niet aftrekken. Verder gelden er per onderdeel van de aftrek telkens andere regels. In het onderste blauwe veld van het tabblad ‘Zorgkosten’ staan de posten die aftrekbaar zijn. Posten die niet in dit lijstje staan, zijn dus niet aftrekbaar. Eigen bijdragen voor zorg zijn nooit aftrekbaar. Ook niet als het gaat om een eigen bijdrage voor zorg, voorzieningen of hulpmiddelen die wel in het lijstje staan. Toch blijven er vaak kosten over die je wel kunt aftrekken. Het loont dus de moeite om het lijstje in te vullen.

Stap 4: Zet je kosten op een rijtje

Heb je kosten bij de verschillende onderdelen? Zorg er dan voor dat je de gegevens hierover overzichtelijk in een map bewaart. Je vult bij elke post in de aangifte namelijk alleen het totaalbedrag in. Maar de Belastingdienst kan je wel om een onderbouwing vragen. Kun je die niet leveren, dan zal de inspecteur de aftrek niet accepteren. Bewaar jouw administratie daarom goed, gedurende vijf jaar.

Doe je als fiscale partners samen aangifte? Tel dan de uitgaven van jouw en je fiscale partner bij elkaar op en vul telkens het totaalbedrag in.

Geneeskundige hulp

Het gaat hier om kosten voor medische en paramedische zorg, inclusief tandartskosten. Denk ook aan erkende medische behandelingen in het buitenland die je verzekeraar niet vergoedt. Het moet wel altijd gaan om behandelingen door artsen of paramedici die werken volgens in Nederland geldende medische standaarden. Ook uitgaven voor particuliere ziekenzorg (verpleging en verzorging) vallen onder deze post.

Reiskosten ziekenbezoek

Voor bezoek aan een (voormalige) huisgenoot die minstens 10 km verderop verpleegd wordt. Reisde je per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Je moet dan wel de bonnen bewaren! Nam je de auto, dan geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer.

Medicijnen op doktersvoorschrift

Het gaat om geneesmiddelen en verbandmiddelen, op voorschrift van een erkende arts. Ook uitgaven voor homeopathische middelen zijn aftrekbaar, maar alleen als ze door een erkende arts zijn voorgeschreven.

Hulpmiddelen

Denk aan steunzolen, elastische kousen en prothesen (waaronder ook bruggen die een tandarts aanbrengt), aanpassingen aan een auto, fiets of ander vervoermiddel. Niet aftrekbaar zijn de uitgaven voor brillen, contactlenzen, eenvoudige loophulpmiddelen (stokken, krukken en rollators), rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen.

Vervoerskosten door ziekte of invaliditeit

 • Denk vooral aan ziekenvervoer voor bezoeken aan artsen of andere behandelaars. Reisde je per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Nam je de auto, ga dan uit van de werkelijke kosten per kilometer, dus inclusief afschrijving en onderhoud.

Tip: je kunt die kilometerprijs berekenen op basis van de ANWB Autokostenmodule.

 • Kreeg je een vergoeding van de zorgverzekeraar voor het ziekenvervoer, dan moet je die in mindering brengen op de aftrek.
 • In sommige gevallen zijn ook de meerkosten voor leefvervoer (privé vervoer) aftrekbaar, maar in de praktijk is dat lastig. Je moet aantonen dat je vanwege je handicap of ziekte meer vervoerskosten hebt dan anderen, die voor het overige (inkomen, gezinssamenstelling) in dezelfde situatie zitten als jij. Dat lukt alleen als je (1) een volledige administratie bijhoudt van al je vervoerskosten en (2) kunt nagaan wat een vergelijkbaar iemand normaal gesproken aan vervoerskosten heeft. Een tabel hiervoor kun je vinden op de site van het Nibud.

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed (vast bedrag)

Deze aftrek geldt alleen voor huisgenoten en alleen voor meerkosten ten opzichte van andere mensen die geen ziekte of beperking hebben. Er geldt een laag forfait van € 300 voor extra uitgaven die je wel aannemelijk kunt maken, maar niet hoeft aan te tonen. Zijn je extra uitgaven aantoonbaar hoger dan € 600? Dan kun je € 750 aftrekken.

Extra gezinshulp

Het gaat bij deze post alleen om particuliere huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteuning, zonder indicatie, of naast een indicatie (als de indicatie niet toereikend was). Er geldt voor de aftrek van gezinshulp een extra drempelbedrag, afhankelijk van je inkomen. Alleen uitgaven boven deze drempel zijn aftrekbaar. Maak je gebruik van extra gezinshulp, dan berekent de online aangifte automatisch deze extra drempel.

Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist

Je kunt alleen een dieet opvoeren dat genoemd wordt in de dieetlijst van de Belastingdienst. En alleen als je dit dieet volgt op voorschrift van een arts of een erkende diëtist. Je moet daarom over een actuele, ondertekende dieetverklaring beschikken. Je vindt de dieetlijst in de online aangifte, onder het vraagtekentje bij dit onderdeel.

 • Staat jouw dieet in de lijst? Vink dan ‘ja’ aan. Er verschijnt een uitklapscherm onderin het tabblad. Daar kun je jouw naam invullen en het dieet in de lijst aanvinken.
 • Volgde je meer dan één dieet? Klik dan op het plusje vóór ‘Nog een dieet toevoegen’ en vink het tweede dieet aan in de lijst.
 • Is er nog iemand voor wie jij of je partner de dieetkosten betaald hebben en voor wie je zorgkosten mag aftrekken? Vink dan ‘ja’ aan, helemaal onderaan het tabblad. Vul vervolgens ook voor die persoon de naam en het dieet in.

Voor de diëten in de tabel van de Belastingdienst gelden vaste aftrekbedragen. Je hoeft dus zelf geen bedrag in te vullen. Dat doet het aangifteprogramma voor je. Je hoeft ook niet te bewijzen dat je het dieet gevolgd hebt en wat je dat gekost heeft. Voor de aftrek is het voldoende dat je het dieet voorgeschreven hebt gekregen.

Stap 5: Check het lijstje

Heb je alle bedragen correct ingevuld? Ben je niets vergeten?

 • Klik dan op ‘Akkoord’.

Stap 6: Verdeel de aftrek

Ben je fiscale partners, dan kom je na het invullen van een aantal aanvullende vragen in het tabblad ‘Verdelen’. Daar staat al het totaalbedrag aan zorgkosten dat je samen mag aftrekken.

 • Vul een bedrag in, in het witte vakje onder ‘Uw deel’.
 • Klik op ‘Belasting berekenen’. Je krijgt nu te zien hoeveel geld jij en je fiscale partner terugkrijgen.
 • Probeer dit nog een keer, met een ander bedrag.
 • Probeer dit net zo lang, tot je de meest voordelige verdeling hebt gevonden.
 • Klik op ‘Akkoord’.

Stap 7: Bekijk het resultaat

Ben je tevreden over de verdeling? Of heb je geen fiscale partner en hoef je dus niets te verdelen?

 • Klik dan op ‘Overzicht belasting en premies’ in het menu links in beeld.

Je krijgt dan te zien hoeveel belastinggeld je terugkrijgt op basis van de gegevens die je hebt ingevuld.

Let op: deze berekening is nog zonder een eventuele extra tegemoetkoming specifieke zorgkosten. Als je recht hebt op deze tegemoetkoming, krijg je daar apart bericht over. Je hoeft hier niets voor te doen, behalve je aangifte insturen. Ook als hier nog staat dat je niets terugkrijgt!

Stap 8: Onderteken de aangifte

Dit is de laatste stap. Loop eerst alle gegevens nog een laatste keer door. Corrigeer zo nodig fouten.

 • Als je zeker weet dat alles klopt, onderteken je de aangifte (met je DigiD) en stuur je deze naar de Belastingdienst.

Let op: sla de aangifte op je computer op of print deze uit voor later gebruik. Doe dat vóórdat je uitlogt!

Stap 9: Maak zo nodig bezwaar

Gaat de Belastingdienst niet akkoord met je aangifte? Of is je aangifte door de Belastingdienst bijgesteld en ben je het daar niet mee eens? Maak dan binnen zes weken bezwaar. Op de aangifte staat hoe je dat moet doen.

Let op: het is wel verstandig om hier een deskundige bij te betrekken. Met een goede onderbouwing heeft jouw bezwaar veel meer kans van slagen.

Meer informatie

De tekst in deze Slimme lijst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar je kunt er geen rechten aan ontlenen. Bij het schrijven van dit artikel was de definitieve online aangifte voor het jaar 2021 nog niet beschikbaar. De aangifte kan er daardoor op onderdelen iets anders uitzien dan hier beschreven.

 • Op meerkosten.nl, een initiatief van Ieder(in) Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, vind je alle informatie die je nodig hebt om bij je belastingaangifte geen geld te laten liggen.