Ter kennismaking kwamen Erik Gerritsen (secretaris generaal ministerie VWS), Fons Dingelstad (directeur PO, ministerie OCW), Janine Huiden-Timmer (directie Jeugd, ministerie VWS) en Nicolien Brink (beleidsmedewerker pgb/trekkingsrecht, ministerie VWS) op donderdag 26 april op werkbezoek. Naast medewerkers van Per Saldo waren ook Saskia Buma (ambassadeur Per Saldo) met haar zoon Merlijn aanwezig.

Ervaringsverhaal

Merlijn mocht zijn verhaal vertellen met betrekking tot jeugdhulp en onderwijs, waarna deze ervaring inhoudelijk werd besproken. De bezoekers waren al bekend met Per Saldo, waardoor er al snel inhoudelijk over specifieke onderwerpen doorgepraat kon worden, onder andere over het plan ‘Voorkomen van fraude in de zorg’ dat Per Saldo op verzoek van D66 heeft geschreven.

Rondleiding

Vervolgens hebben de bezoekers kennisgemaakt met een aantal afdelingen van Per Saldo. De afdeling advies heeft uitleg gegeven over haar werkzaamheden en de bezoekers konden zelf horen en zien wat de afdeling doet en met welke vraagstellingen zij te maken hebben. Ze brachten ook een bezoek aan de juridische afdeling, het juiste loket en afsluitend aan de afdeling collectieve belangenbehartiging en beleid. Het was een geslaagd bezoek waarbij de bezoekers te kennen gaven meer inzicht te hebben gekregen in de werkzaamheden van Per Saldo.