Samenwerking onderwijs en zorg: het is wél mogelijk

Vandaag, 19 februari 2019, organiseert Per Saldo van 16:30 tot 17:30 uur een informatiebijeenkomst over onderwijs en zorg in de Tweede Kamer. Deze bijeenkomst is bedoeld om de Kamerleden goed voor te bereiden op het algemeen overleg over onderwijs en zorg dat donderdag 21 februari op de agenda staat.

Samenwerking en maatwerk in het onderwijs

Ervaringsdeskundigen, initiatieven rond onderwijs en zorg en cliëntenorganisaties gaan in gesprek met Kamerleden om aan te geven wat volgens hen nodig is om een betere samenwerking en maatwerk tot stand te brengen. Een samenvatting van de ervaringsverhalen is te zien in onderstaand filmpje. Hierin wordt in eigen woorden aangegeven waar men momenteel tegenaan loopt, wat de gevolgen hiervan zijn en wat er nodig is om het in de toekomst wel voor elkaar te krijgen dat een kind zich kan ontwikkelen. Er worden mooie voorbeelden uit de praktijk gedeeld, waarbij het uiteindelijk wel is gelukt  om tot een maatwerkoplossing te komen.

Deze inhoud is beschikbaar wanneer de cookies geaccepteerd zijn.

Knelpunten verdienen aandacht

Het leidt bij Per Saldo geen twijfel dat de knelpunten rondom zorg en onderwijs voor jeugdigen en hun naasten nu serieuze aandacht verdienen. Het aantal thuiszitters blijft stijgen, waarmee het doel van de invoering van Passend Onderwijs en de Jeugdwet niet lijkt behaald. Namelijk een betere samenwerking tussen het onderwijs, jeugdhulp en zorg. Ouders geven aan hoe wanhopig ze soms zijn. Ze zien hun kind achteruit gaan in plaats van zich ontwikkelen. Door het uitblijven van passend onderwijs ontstaat er bovendien (vaak) vanzelf een jeugdhulpvraag en neemt het risico op escalatie toe. De Tweede Kamer zou zich dit moeten aantrekken. Kwetsbare jongeren mogen niet de dupe worden van systemen, financieringskwesties en starre wet- en regelgeving. Elke jeugdige moet onderwijs én zorg kunnen krijgen, ook als dit op een andere locatie is dan school.

Meer informatie

Hieronder kun je de brief downloaden met de bijdrage van Per Saldo voor het algemeen overleg over onderwijs en zorg op 21 februari.