Samenwerking met nieuwe LVOI

Eind november is de eerste ledenvergadering geweest van de Landelijke Vereniging van OuderInitiatieven. Tijdens de vergadering is het bestuur benoemd. Aline Molenaar heeft namens ons deelgenomen aan de vergadering en de themabijeenkomst Samen sterk.

Er is veel uitwisseling geweest. Niet alleen in het plenaire panel, maar ook in de verschillende break out groepjes. Wat kom je allemaal tegen? Wat is belangrijk? En op welke vlakken moet je samenwerken?

Elkaar aanvullen

Aline Molenaar heeft de afgelopen tijd ook met het bestuur overlegd. Er is uitgesproken dat het belangrijk is om in het kader van de lobby goed samen te werken. En dat beide verenigingen elkaar moeten gaan aanvullen. Dit laatste is vooral belangrijk op het gebied van de belangenbehartiging. Daarnaast bieden wij informatie, (juridisch) advies en delen we kennis via cursussen, trainingen en bijeenkomsten. We zijn er voor het individu én voor ouderinitiatieven. De LVOI gaat naast belangenbehartiging en ervaringen delen ook diensten leveren rond thema’s. Het is goed dat ze dit gaan doen. We kunnen niet op alle thema’s ondersteuning bieden. De komende tijd gaat de LVOI nadenken over wat zij naast het uitwisselen van ervaringen kunnen doen rond allerlei thema’s. We wensen de nieuwe vereniging veel succes en vertrouwen erop dat we met elkaar en andere organisaties de belangen van de ouderinitiatieven in de komende jaren goed kunnen behartigen. Wil je meer weten over de LVOI? Kijk dan op ouderinitiatieven.nl.