Samen de toekomst tegemoet

Het coronavirus zal lange tijd aanpassing vragen van de hele samenleving. Die aanpassingen moeten werkbaar zijn voor iedereen. Ook voor mensen met een chronische aandoening of beperking. Daarom willen we van jou weten hoe je nu en de komende tijd omgaat met de situatie. Geef je onderaan dit bericht op voor het budgethouderspanel.

Samen met het ministerie van VWS en andere belangenorganisaties, waaronder Ieder(in), hebben we een plan gemaakt wat er nodig is om deel te nemen aan het dagelijkse leven. Het doel is dat je zo min mogelijk hindernissen tegenkomt. Daarvoor moeten we weten wat er nodig is om onze samenleving toegankelijk te maken voor iedereen. Daar kunnen we alleen samen met jou achter komen.

Al veel geleerd

Bericht over onze vragenlijst

We hebben in mei een vragenlijst over de gevolgen van de coronamaatregelen rondgestuurd. 1489 budgethouders en vertegenwoordigers hebben deze lijst ingevuld. Meer dan de helft heeft aangegeven niet te durven deelnemen aan de anderhalvemeter samenleving. Nu moeten we de volgende stap zetten. Wat is er nodig om dat wel te kunnen en te durven? Iedereen heeft hier namelijk recht op. We weten uit onze vragenlijst dat persoonlijke beschermende middelen, voordat er sprake is van besmetting, je zouden helpen. Dit benadrukken we dan ook keer op keer. Voor jou is het belangrijk dat de versoepeling van de maatregelen geen extra risico op besmetting met zich mee brengt. Dat je de aanwijzingen kunt opvolgen, en vooral dat anderen die opvolgen. En als dit niet gebeurt, dat er dan iemand is die zorgt dat het wel gebeurt. Verder moet bijvoorbeeld werken en onderwijs op afstand mogelijk blijven. En moet het vervoer naar school, dagbesteding of dagopvang goed en veilig zijn. Ook moet het mogelijk zijn om te kunnen zien hoe druk het ergens is voor je op pad gaat. Maar er is meer nodig.

Door ervaring wijs

We willen ervoor zorgen dat je je leven kunt leiden in de anderhalvemeter maatschappij. Alleen met jouw ervaringen kunnen we samen met het ministerie van VWS en andere belangenorganisaties afspraken maken over goede oplossingen. In het gezamenlijke plan staat dat we de volgende doelen willen bereiken: We willen de komende tijd over een aantal van deze doelen gerichte vragen stellen. Zo komen we erachter wat in het dagelijkse leven voor jou als budgethouder werkt. Hiervoor willen we graag een budgethouderspanel hebben. Aan dit panel stellen we ongeveer 1 keer per maand via de mail een paar korte vragen. Wil je bijdragen aan oplossingen, zodat ook mensen met een chronische aandoening of beperking hun leven kunnen leiden binnen deze tijdelijke samenleving? Stuur dan een mail naar [email protected]. Je ontvangt van ons een bevestiging met uitleg hoe het verder gaat en een paar vragen.