Wat gaat er goed en wat moet er beter in de ouderenzorg? Voor welke problemen is een oplossing en voor welke niet? Twintig organisaties zijn een landelijk onderzoek gestart dat in beeld moet brengen wat de huidige situatie is van de ouderenzorg in Nederland. Het onderzoek loopt tot en met 9 april. Inmiddels hebben meer dan zesduizend mensen de vragenlijsten ingevuld.

Twee vragenlijsten

Er is een vragenlijst voor ouderen en naasten van ouderen en er is een vragenlijst voor professionals, zoals artsen, verpleegkundigen, apothekers en andere zorgverleners. U kunt de vragenlijsten nog invullen tot maandag 10 april.

Ouderenzorg is complex

De zorg voor kwetsbare ouderen kan en moet beter. De ouderenzorg in Nederland is zo complex geworden, dat de problemen nauwelijks kunnen worden opgelost en door vergrijzing verder toenemen. Ouderen die langer thuis wonen, redden het vaak niet alleen. Veel mantelzorgers zijn overbelast, en het regelen van hulp en hulpmiddelen is voor veel mensen ingewikkeld en kostbaar.

De nood is soms hoog

Op basis van de voorlopige resultaten en uit eerdere inventarisaties zien we nu al dat voor een aantal mensen de nood hoog is laat Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie Nederland, weten. Voor sommige problemen is veel aandacht, maar er zijn ook knelpunten die tot nu toe onzichtbaar bleven. De samenwerkende organisaties willen deze problemen aanpakken en ervoor zorgen dat er structurele oplossingen komen. Eind april gaan ze aan de slag met de resultaten van het onderzoek.

Betrokken organisaties

De twintig betrokken organisaties zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), apothekerskoepel KNMP, Alzheimer Nederland, KBO-PCOB, Verenso, Per Saldo, InEen – vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Actiz, Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN), Osteoporose Vereniging, Mezzo, Parkinson Vereniging, Nederlandse Patiëntenvereniging, Zorgbelang Nederland, ReumaZorg Nederland en Landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen (Laego).