Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is er nog veel te verbeteren aan de uitvoering van de Wmo 2015; onderzoeken naar en gesprekken over ondersteuning van cliënten voldoen regelmatig niet aan wettelijke eisen en ruim een kwart van de Wmo-cliënten participeert op geen enkele wijze in de samenleving. ‘Het ideaal ‘Iedereen doet mee’ lijkt nog ver weg’, staat in de evaluatie.

Lees het hele bericht op de website van Binnenlands Bestuur.

Lees het rapport van het SCP Wmo-ondersteuning droeg bij aan redzaamheid en participatie, maar niet voor iedereen