Onderwijs-zorgarrangement

In een bericht van 8 maart 2018 pleitte Per Saldo ervoor om onderwijs en zorg beter op elkaar af te stemmen, zodat het voor kinderen met een beperking mogelijk wordt onderwijs op maat te volgen. Op dit moment stromen nog teveel jongeren onterecht uit naar dagbesteding of andere voorzieningen, terwijl er genoeg ontwikkelingsmogelijkheden zijn. 18+-ers verdwijnen meestal helemaal uit beeld bij het onderwijs. De mogelijkheid van maatwerk met onderwijs-zorgarrangementen is vaak nog onbekend. Om te horen hoe de gemeente Rotterdam hiermee omgaat, bezocht Per Saldo het onderwijsdebat in Rotterdam dat begin februari plaatsvond.

Rotterdam en onderwijs-zorg

Wat zeggen de partijen in Rotterdam over onderwijskansen, wat zijn hun uitgangspunten? We zetten deze voor u op een rij. Wellicht kunt u de standpunten van de Rotterdamse partijen vertalen naar uw eigen plaatselijke partijen en daarop uw stem medebepalen.

 • Stadsinitiatief Rotterdam (Jos Verveer): een nieuwe partij die betrokkenheid van de inwoners belangrijk vindt, oplossing echt uit het onderwijsveld moeten komen; de partij wil 1% aan vernieuwing besteden (€ 35 miljoen).
  Verkiezingsprogramma
 • NIDA (Nourdin el Ouali): iedereen is uniek en heeft iets unieks om bij te dragen; iedereen moet zijn talenten kunnen ontdekken en benutten; deze partij wil dat het onderwijs zich inzet om kinderen die wereld voor zich hebben, in de toekomst het verschil te kunnen laten maken. Verkiezingsprogramma
 • PvdD (Jaap Rozema): onderwijs aan wereldburgers, kinderen die een leven lang leren voor zich hebben, die we niet in eenzelfde mal willen stoppen, niet laten dwingen door wat anderen vinden wat goed is, maar zelf initiatieven durven nemen.
  Verkiezingsprogramma> (pdf)
 • CDA (Christine Zandberg): thuiszitters terugdringen, startkwalificatie is paspoort naar werk, nadruk op opleiden naar baan waar werk in is, kennis bedrijfsleven in onderwijs stoppen, IT campus in Rotterdam.
  Verkiezingsprogramma (pdf)
 • SP (Taylan Cicek ): waar je ook onderwijs krijgt, iedereen moet onderwijs krijgen dat het beste bij je past; kansengelijkheid, genereren betere stageplekken en betere aansluiting werk en vervolgonderwijs.
  Verkiezingsprogramma
 • PvdA (Barbara Kathmann): beste versie van jezelf kunnen worden; gelijke kansen voor iedereen, Rotterdams scholingsfonds oprichten zodat een leven lang leren voor iedereen mogelijk wordt. Rotterdammers met gouden handjes, daar is een tekort aan. Jongeren kiezen niet snel meer voor een vak waarbij je een ambacht leert. PvdA wil dat dat verandert. Voorschools onderwijs moet voor ieder kind in Rotterdam aantrekkelijk en betaalbaar gemaakt worden.
  Verkiezingsprogramma (pdf)
 • D’66 (Said Kasmi): kansen gelijkheid, elk kind verdient kans om droom na te jagen. Een school vol goede leraren en investeren in gebouwen. Kinderen mogen niet afhaken omdat ze niet de kans krijgen. In alle wijken huiswerkbegeleiding opzetten om iedereen kansen te bieden. Verkiezingsprogramma
 • GroenLinks (Jimmy Smet): lerarentekort aanpakken. Onderwijs laten aansluiting op arbeidsmarkt en vervolgopleiding, basis moet op orde zijn en geen overbodige bureaucratie; onderwijs moet ontzorgd worden.
  Verkiezingsprogramma (pdf)
 • VVD (Vincent Karremans ): we leiden kinderen op voor arbeidsmarkt van gisteren, onderwijs is al 60 jaar hetzelfde: veel praten maar weinig actie. Jeugdwerkeloosheid aanpakken, programmeren zou verplicht vak in onderwijs moeten zijn, daar in toekomst in investeren, onderwijs is sleutel voor toekomst maar dan wel juiste sleutel aandragen.
  Verkiezingsstandpunten
 • Leefbaar Rotterdam (Ronald Buijt): droomonderwijs is te streven naar zo goed mogelijk passend onderwijs voor iedereen, in plaats van het afronden van zo hoog mogelijk onderwijs. Orde, rust en regelmaat in onderwijs en maatschappij. Ouders van mbo-leerlingen zouden net zo trots op hun kind moeten zijn als ouders van hbo- of wo-kinderen. Niveau bepalen vanuit CITO, niet laten beïnvloeden door ouders met beste babbel. Beslissingsbevoegdheid ligt bij school.
  Verkiezingsprogramma

Wat vindt Per Saldo?

In het kader van belangenbehartiging sprak Per Saldo voor en na het debat met beleidsambtenaren (onderwijs) en een aantal lijsttrekkers over maatwerktrajecten en onderwijs-zorg arrangementen, als gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en onderwijs, te organiseren met een pgb. Per Saldo zal hiermee verder gaan, door ook met andere gemeenten in gesprek te gaan om de mogelijkheden te bespreken.
Bent of wordt u raadslid? Breng dit punt in tijdens commissievergaderingen en raadsvergaderingen.

Maak maatwerk mogelijk door onderwijs-zorgarrangementen

Op woensdag 21 maart 2018 worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Met jouw stem heb je invloed op het lokale beleid. Zoals op de wijze waarop…

 1. Waar hierna ‘kind’ staat, wordt ook jongere en jongvolwassene bedoeld ↩︎