Woensdag 25 maart 2020 was het gebrek aan beschermende materialen voor kwetsbare mensen volop in het nieuws. Bijvoorbeeld in de NOS live blog en het radioprogramma Spraakmakers. In het artikel van Monitor komt Aline Molenaar aan het woord. Dit lees je in ons eerdere nieuwsbericht.

We delen hieronder nog een keer wat het ministerie van VWS  24 maart 2020 hierover heeft laten weten:

Maatregelen door ministerie van VWS

Belangrijke aanvullende informatie

Het ministerie van VWS heeft ons laten weten dat zij woensdag 25 maart 2020 alle regiocoördinatoren nogmaals hebben gemaild. Zij hebben de regiocoördinatoren laten weten dat het ook voor de zorgverleners van budgethouders mogelijk is beschermende materialen te bestellen.

Neem dus contact op met je regiocoördinator en bestel je materialen. Kijk in het overzicht voor jouw regiocoördinator. En laat ons weten via info@pgb.nl of dit is gelukt. 

Het ministerie van VWS krijgt verschillende vragen binnen over persoonlijke beschermende materialen (PBM) voor budgethouders en zorgverleners. Bijvoorbeeld wanneer deze te gebruiken en waar ze te krijgen zijn. PBM zijn bestemd en noodzakelijk voor de zorgverlener als de budgethouder zelf (mogelijk) besmet is met het coronavirus of als de zorgverlener aan het hoesten is. Het RIVM heeft nieuwe richtlijnen hiervoor opgesteld.

Deze richtlijnen zijn opgesteld vanwege de beperkte beschikbaarheid van beschermende middelen. Het verzoek is het gebruik toe te passen volgens de richtlijnen. Dit is een algemene richtlijn. Deze wordt nog uitgewerkt per sector.

Zie Algemene richtlijn Gebruik Persoonlijke beschermende materialen buiten ziekenhuis (PBM) hieronder.

Zie www.rivm.nl.

Vragen

Wie moet voor beschermende kleding zorgen? Budgethouder of zorgverlener?

In de huidige situatie is het een praktische werkwijze dat de zorgverlener, indien noodzakelijk, voor de beschermende kleding zorgt. De zorgverlener kan volgens de richtlijn ‘Persoonlijke beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis’ de beschermende kleding voor zichzelf regelen. Zorgverleners die volgens deze richtlijn beschermende kleding zouden moeten dragen en deze zelf niet hebben, kunnen contact opnemen met zijn of haar regio-coördinator. Vanwege de schaarste aan deze middelen is dit centraal georganiseerd. De schaarste houdt ook in dat de middelen misschien niet direct voor iedereen beschikbaar zijn.

Zie voor het overzicht van regio-coördinatoren: ggdghor.nl.

Zie Algemene richtlijn Gebruik Persoonlijke beschermende materialen buiten ziekenhuis (PBM) (hieronder).

Welke beschermingsmaatregelen moeten zorgverleners nemen?

De overheid heeft voor zorgmedewerkers een richtlijn ‘Persoonlijke Beschermingsmaatregelen buiten het ziekenhuis’ opgesteld. Daarin staat in welke situaties zorgverleners beschermingsmaatregelen moeten nemen. Deze richtlijn kunnen zorgverleners ook volgen bij het verlenen van zorg en ondersteuning aan budgethouders.

Zie Algemene richtlijn Gebruik Persoonlijke beschermende materialen buiten ziekenhuis (PBM) (hieronder).

Algemene richtlijn Gebruik PBM buiten ziekenhuizen