Overzicht belangrijkste punten

  • Budgethouders-portaal is een geschikte optie en lost schrijnende problemen op
  • De administratieve lasten worden verlicht met een portaal dat budgethouders daadwerkelijk ondersteunt
  • Eigen regie terug
  • Het programma van eisen van budgethouders is door alle ketenpartijen geaccepteerd
  • Per Saldo wil een snelle oplossing voor budgethouders
  • Het budgethouders-portaal lost ook andere problemen op

Per Saldo vraagt de Kamer aan te dringen op snelheid in de besluitvorming zodat op korte termijn gestart kan worden met de bouw van een echt budgethouders-portaal.

Tot slot vraagt Per Saldo ook aandacht voor het onderzoek over de terughoudendheid van gemeenten bij toekennen pgb.

Input Per Saldo Debat 29-09-2016

Brief Per Saldo debat 29 september 2016

Programma van Eisen

Programma van eisen debat 29 september 2016