Op 29 september debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris van VWS onder meer over de voortgang van trekkingsrechten pgb. Per Saldo stuurde vooraf een brief met de belangrijke punten voor budgethouders:

  • Budgethouders-portaal is een geschikte optie en lost schrijnende problemen op
  • De administratieve lasten worden verlicht met een portaal dat budgethouders daadwerkelijk ondersteunt
  • Eigen regie terug
  • Het programma van eisen van budgethouders is door alle ketenpartijen geaccepteerd
  • Per Saldo wil een snelle oplossing voor budgethouders
  • Het budgethouders-portaal lost ook andere problemen op

Per Saldo vraagt de Kamer aan te dringen op snelheid in de besluitvorming zodat op korte termijn gestart kan worden met de bouw van een echt budgethouders-portaal.
Tot slot vraagt Per Saldo ook aandacht voor het onderzoek over de terughoudendheid van gemeenten bij toekennen pgb.

Volledige brief en programma van eisen

Debat volgen

U kunt het debat (10:15 uur) volgen via de livestream van de Tweede Kamer, plenaire zaal.