Voor mensen in de Wlz die niet uitkomen met hun budget zijn er een aantal mogelijkheden om meer zorg te regelen. Één van de regelingen is de Extra Kosten Thuis (EKT). Minister De Jonge heeft de wens om een aantal verbeteringen door te voeren op de intensieve Wlz-zorg thuis. Die zijn nodig omdat het budget dat hoort bij het toegekende zorgprofiel niet altijd toereikend is.

Wat is EKT?

Dit is extra budget voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en/of groepsbegeleiding. Het gaat om maximaal 25% van het budget dat bij het zorgprofiel hoort. Via deze regeling kan dus 25% meer zorg worden ontvangen of ingekocht. Daarmee krijgen mensen met een intensieve of meervoudige hulpvraag die thuis willen blijven wonen of in een wooninitiatief daartoe de mogelijkheid. De zorg thuis kan duurder zijn dan wanneer de verzekerde in een instelling zou verblijven of zorg van een instelling zou ontvangen in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt). Door middel van de EKT-regeling hoeven mensen met een beperking dan niet gescheiden te worden van hun kinderen of naasten.

Voor wie?

De EKT-regeling geldt nu voor budgethouders

  • jonger dan 23 jaar
  • met een kind jonger dan 18 jaar
  • die vanuit huis inkomen uit werk (wensen te) verkrijgen of een studie of opleiding (wensen te) volgen met het oog op het verwerven van inkomen uit werk

Nieuw

Vanaf 1 juli 2018 gaat de minister de EKT-regeling verbreden naar iedereen met een mpt (modulair pakket thuis, waarbij u thuis dezelfde zorg en begeleiding krijgt als in een zorginstelling) en een pgb. Door deze verruiming kunnen meer mensen aanspraak maken op de EKT-regeling. Hiermee ontstaat in de Wlz-zorg thuis een sluitende bekostiging voor mensen met een intensieve zorgvraag.

Wat vindt Per Saldo?

Wij zijn blij dat de EKT-regeling wordt uitgebreid, dit lijkt een grote vooruitgang te zijn. Door de verruiming van de EKT-regeling sluit deze nu goed aan op de Meerzorg-regeling:  profiel (100%), zo nodig EKT tot 125% en zo nodig Meerzorg vanaf 125% en wordt gewaarborgd dat het budget hoog genoeg is om de zorg die nodig is te kunnen betalen.

Advies

Mocht u niet uitkomen met uw Wlz-budget, neem contact op met uw zorgkantoor die u volledig kan informeren over alle aanvullende mogelijkheden. Komt u er niet uit, dan kunt u natuurlijk altijd bellen met Per Saldo. Lees hier meer over aanvullende regelingen.

Meer informatie?

Lees de brief van de minister.