Wat is EKT?

Dit is extra budget voor persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en/of groepsbegeleiding. Het gaat om maximaal 25% van het budget dat bij het zorgprofiel hoort. Via deze regeling kan dus 25% meer zorg worden ontvangen of ingekocht. Daarmee krijgen mensen met een intensieve of meervoudige hulpvraag die thuis willen blijven wonen of in een wooninitiatief daartoe de mogelijkheid. De zorg thuis kan duurder zijn dan wanneer de verzekerde in een instelling zou verblijven of zorg van een instelling zou ontvangen in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt). Door middel van de EKT-regeling hoeven mensen met een beperking dan niet gescheiden te worden van hun kinderen of naasten.

Voor wie?

De EKT-regeling geldt nu voor budgethouders

  • jonger dan 23 jaar
  • met een kind jonger dan 18 jaar
  • die vanuit huis inkomen uit werk (wensen te) verkrijgen of een studie of opleiding (wensen te) volgen met het oog op het verwerven van inkomen uit werk

Nieuw

Vanaf 1 juli 2018 gaat de minister de EKT-regeling verbreden naar iedereen met een mpt (modulair pakket thuis, waarbij u thuis dezelfde zorg en begeleiding krijgt als in een zorginstelling) en een persoonsgebonden budget (pgb). Door deze verruiming kunnen meer mensen aanspraak maken op de EKT-regeling. Hiermee ontstaat in de Wlz-zorg thuis een sluitende bekostiging voor mensen met een intensieve zorgvraag.

Wat vindt Per Saldo?

Wij zijn blij dat de EKT-regeling wordt uitgebreid, dit lijkt een grote vooruitgang te zijn. Door de verruiming van de EKT-regeling sluit deze nu goed aan op de Meerzorg-regeling: profiel (100%), zo nodig EKT tot 125% en zo nodig Meerzorg vanaf 125% en wordt gewaarborgd dat het budget hoog genoeg is om de zorg die nodig is te kunnen betalen.

Advies

Mocht je niet uitkomen met je Wlz-budget, neem contact op met je zorgkantoor die je volledig kan informeren over alle aanvullende mogelijkheden. Kom je er niet uit, dan kun je natuurlijk altijd bellen met Per Saldo.