In mei dit jaar kregen zorgaanbieders van verpleeghuiszorg een brief van ZiN (Zorginstituut Nederland) met als thema  ‘het aanleveren van kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg’.  Onder de aangeschreven zorgaanbieders bevonden zich ook groep aanbieders in de gehandicaptenzorg.  Zowel Per Saldo als ZiN ontvingen vragen van bezorgde aanbieders in  de gehandicaptenzorg. De vragen waren namelijk niet op hen van toepassing, maar op niet aanlevering van de vragenlijst stonden sancties.

Bemiddeling

Per Saldo heeft hierover contact opgenomen met ZiN. Het bleek dat pgb-zorgaanbieders en -wooninitiatieven in de gehandicaptenzorg niet tot de doelgroep behoren en zij de brief per abuis hadden ontvangen. Zij hoeven de vragenlijst dus niet in de te sturen.  Zorginstituut Nederland heeft nu toegezegd een rectificatiebrief te zullen sturen.
Pgb aanbieders en wooninitiatieven in de verpleeghuiszorg moeten de vragenlijst uiteraard wél invullen.

Eerdere berichten

Zie ook onze berichten van 18 juni en 28 mei