Hiermee wordt bedoeld iemand die op meerdere gebieden, zoals zorg, ondersteuning, maar ook werk en inkomen, hulp nodig heeft. Of binnen een gezin hebben meerdere gezinsleden hulp nodig. Met 1 centraal aanspreekpunt bij de gemeente en 1 plan kunnen zij beter worden geholpen.

Verbeteren

Op zich is het goed dat de meervoudige hulpvraag centraal staat en dat samen met de hulpvrager(s) oplossingen worden gezocht. Maar in het wetsvoorstel staan een aantal zaken die nog verbeterd moeten worden. Vandaar dat we samen met Ieder(in) een reactie op het wetsvoorstel hebben gestuurd.

Bij een integrale aanpak met 1 regisseur vanuit de gemeente is het nodig gegevens uit te wisselen. De privacy van de betrokkenen moet dan wel zeker zijn. Er moeten hierover duidelijke afspraken komen in het wetsvoorstel. Verder hebben we laten weten dat de onafhankelijke cliëntondersteuning een duidelijke plek moet krijgen. Ook hebben we huidige vragen en knelpunten benoemd , die nog moeten worden opgelost.

Reactie Ieder(in) en Per Saldo op wetsvoorstel Aanpak Meervoudige Problematiek in het Sociaal Domein

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 199 KB