Al het nieuws over Verminderen regeldruk

Overzicht

  • Onderzoek pgb-knelpunten binnen de sociale zekerheid

  • Aan de slag met de aangenomen moties

  • Na nuttig pgb-debat nu verbeterpunten waarmaken

  • Pgb-insteek minister biedt kansen, Per Saldo wil meer