Wij hebben uw signalen en ervaringen nodig

Sinds 1 januari is veel veranderd in de zorg in Eindhoven. Helaas zorgt dit regelmatig voor problemen. Daarom hebben wij uw ervaringen en signalen nodig. Zo kunnen we anoniem de problemen die spelen in Eindhoven duidelijk maken aan de vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en aan het ministerie van VWS.

Ook de SP Eindhoven heeft een speciaal meldpunt opgericht. Via het Eindhovens Meldpunt Zorg (EMZ) wil de SP de structurele problemen in de zorg in kaart brengen. Meldingen worden aan het eind van het jaar (of eerder wanneer actie nodig blijkt) anoniem aan de wethouder aangeboden.

Signalen die wij over Eindhoven ontvangen zullen wij, mits u daarvoor toestemming geeft, aan het EMZ doorgeven. Natuurlijk bekijken we ook of wij u direct kunnen helpen. We kunnen u advies geven of ondersteunen bij het maken van bezwaar tegen een besluit van de gemeente. Daarnaast heeft Per Saldo ambassadeurs die actief zijn in de gemeente Eindhoven.

In augustus 2019 is door de gemeente Eindhoven een noodmaatregel genomen om de zorg en/of ondersteuning voor Eindhovenaren te waarborgen. In Eindhoven zijn achterstanden bij herindicaties. Daardoor kunnen mensen van wie de indicatie is verlopen geen zorg inkopen. Het gemeentebestuur heeft besloten dat de rekeningen voor deze zorg toch gewoon worden betaald, in ieder geval tot eind 2019.

Heeft u hier ervaringen mee? Laat het ons weten!

Hoe doet u een melding bij Per Saldo?

U kunt uw ervaringen mailen aan info@pgb.nl. Geef in uw mail aan of u toestemming geeft voor het doorgeven van uw signalen aan het EMZ.