Op dit moment vallen mensen met een psychiatrische aandoening, die gespecialiseerde 24-uurszorg nodig hebben, onder de Wmo. Dat blijkt in de praktijk vaak niet passend. Toegang tot de Wlz voor deze groep met een veelal levenslange zorgvraag ligt voor de hand. De Tweede Kamer spreekt daar binnenkort over met de staatssecretaris. Er zijn echter twee afzonderlijke vergaderingen gepland, één over problemen van deze groep in de Wmo en één over de toegang tot de Wlz. Dat vinden een aantal ouderinitiatieven en organisaties, waaronder Per Saldo, geen goed idee.

Verzoek: één debat

Per Saldo heeft de brief aan de Tweede Kamer medeondertekend waarin wordt gevraagd beide onderwerpen in één debat te bespreken. Zodat deze kwetsbare groep niet opnieuw tussen wal en schip valt,  zoals gebeurde na de transitie van de zorg in 2015.

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo lobbyt sinds februari 2014 om mensen met een ggz-indicatie toegang te geven tot de Wlz. Daarbij gaat het om degenen die voldoen aan de voorwaarden die de Wlz stelt, namelijk langdurig aangewezen zijn op 7x24uur toezicht of zorg in de nabijheid. Deze groep is gebaat bij goede, continue, gespecialiseerde zorg, welke vanuit de Wlz beter kan worden gerealiseerd.

Brief ggz van Wmo naar Wlz