Positie van mensen met een beperking verslechterd

Vandaag, 3 december 2019, op Wereld Gehandicaptendag, presenteren wij de schaduwrapportage van de Alliantie VN-verdrag Handicap. Wat blijkt? De werkloosheid stijgt, armoede neemt toe, wachtlijsten in het speciaal onderwijs groeien. Mensen met een beperking krijgen moeizaam toegang tot zorg en ondersteuning. En zij voelen zich gewantrouwd wanneer zij er een beroep op doen.

Op veel gebieden is de positie van mensen met een beperking achteruit gegaan sinds de invoering van het verdrag in 2016. Dit staat in het persbericht van de Alliantie over de schaduwrapportage. De Alliantie bestaat uit Ieder(in), MIND, LFB, Coalitie voor Inclusie en ons.

Rapportage op basis van ervaringen

De schaduwrapportage is gebaseerd op de ervaringen van mensen met een beperking en op bronnenonderzoek. Mensen met een beperking is gevraagd hoe zij hun situatie ervaren drie jaar na ondertekening van het VN-verdrag Handicap. Dat is gedaan in groepsinterviews, via vragenlijsten en met een online Vertelpunt. De schaduwrapportage is een van de drie manieren waarop de uitvoering van het VN-verdrag Handicap wordt bijgehouden door de VN. De Nederlandse Staat rapporteert elke vier jaar aan het in Genève gevestigde VN-comité, net als het College voor de Rechten van de Mens.

Ervaring uit schaduwrapportage VN Verdrag Handicap

‘Ik heb een schizo-typische persoonlijkheidsstoornis wat mijn sociaal gedrag ernstig belemmerd en zodoende mijn eigen inzet thuis. Zeer veel draait om vertrouwen. Omdat er geen opleiding bestaat om mij te begeleiden en psychische hulp experimenteel is heb ik noodgedwongen gekozen voor een pgb. Dit had van 2008 tot 2015 een positief resultaat. In die zin dat mijn geestelijk welbevinden (m.n. vertrouwen) toenam alsmede mijn eigen inzet thuis. Er was progressie.

Na 2015 zijn de pgb-zorggelden bij de gemeenten beland die deze gelden ook mogen besteden aan andere zaken dan zorg alleen. Dit is mede gebeurd om fraude te bestrijden. Vanaf die tijd is mijn eigen inzet thuis weer tot een welhaast nulpunt gezakt door niet aflatende bezwaar- en beroepsprocedures over m.n. de tarifering die ik, tot nu toe, allemaal gewonnen heb. Het is uitermate vreemd dat juist van zieke mensen wordt verlangd te strijden voor hun zorg! Men maakt zo de zieke nog zieker, dan zij reeds is en men haakt af. Is dit een menswaardige bezuiniging?

Daarnaast heeft mijn gemeente schriftelijk aangegeven te streven naar zorg in natura. Het aantal pgb-houders in mijn gemeente is dan ook gezakt van 85 naar 35 na de invoering van de wijzigingen in 2015.’

Gelijk is gelijk

In de Jaarbeurs komen vandaag ruim 500 belangenbehartigers en ervaringsdeskundigen bij elkaar tijdens de netwerkbijeenkomst Gelijk is Gelijk. Dan wordt het schaduwrapport gepresenteerd.