Wijkverpleging is maatwerk

Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen en dat kan alleen als de zorg thuis goed geregeld is. Mensen horen wijkverpleging te krijgen die bij hen past. Om dat te bereiken moeten ze:

  • Keuzevrijheid hebben. Willen ze zorg in natura of een persoonsgebonden budget zodat ze zelf kunnen kiezen wie voor hen zorgt.
  • Goede informatie krijgen. Zorgverzekeraars en aanbieders van wijkzorg moeten iedereen goed informeren over de verschillende mogelijkheden.
  • Vooraf informatie ontvangen over welke wijkverpleging wordt vergoed.

Daarnaast is het belangrijk dat wijkverpleging wordt ingekocht in samenhang met huisartsenzorg, medisch specialistische zorg en tijdelijk verblijf voor mensen die het thuis even niet redden. Dan kunnen zorgverleners de zorg beter op elkaar afstemmen.

Per Saldo stuurt aanvullende punten

Enkele zaken rond de wijkverpleging zijn ook nog onderbelicht en niet goed geregeld. Per Saldo heeft deze punten in een aparte brief vermeld. Het gaat dan om deze knelpunten:

  • Er is een tekort aan wijkverpleegkundigen voor de indicatie.
  • Er is een tekort aan capabele wijkverpleegkundigen. De beschikbare wijkverpleegkundigen hebben regelmatig onvoldoende kennis om een passende indicatie te stellen en niet voldoende kennis van de mogelijkheden voor het leveren van zorg.
  • Het tekort aan (jeugd)wijkverpleegkundigen zorgt ervoor dat de indicatie niet snel gesteld kan worden waardoor de toegang tot zorg wordt vertraagd en belemmerd.
  • De indicatiestelling bij budgethouders is nu eenmalig maar er zou tijdens het zorgen op bepaalde momenten gecontroleerd moeten worden of de indicatie nog passend is, het zogenaamd cyclisch indiceren.

Verder is er momenteel sprake van een daling van het aantal mensen met een pgb. Er lijkt een trend te zijn dat zorgverzekeraars de voorkeur geven aan zorg in natura. Per Saldo ziet graag dat duidelijk wordt wat de redenen kunnen zijn voor het dalende aantal budgethouders.

Meer informatie