Plannen van de minister voor ouderinitiatieven

Minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft naar aanleiding van het debat over ouderinitiatieven op 13 december 2018 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Hierin geeft de minister aan welke acties hij wil ondernemen om ouderinitiatieven te ondersteunen.

Knelpunten voor ouderinitiatieven

De minister ziet een ouderinitiatief als een woonvorm die is opgezet door ouders van (meestal volwassen) kinderen met een beperking die niet zelfstandig kunnen wonen.

We hebben je eerder op de hoogte gesteld van de Agenda pgb. Dit is een actieplan waarin de minister heeft opgeschreven wat hij wil verbeteren aan het persoonsgebonden budget. In dit plan staan ook verbeterpunten voor ouderinitiatieven. Er is ook een rapport verschenen waarin problemen worden beschreven waar ouders tegenaan lopen als ze een wooninitiatief willen starten of bij het in stand houden ervan. Zij voelen zich vaak onvoldoende geholpen en ervaren onzekerheden als het gaat om de korte indicaties en de bijbehorende tarieven. Tijdens het debat is aan de minister gevraagd om concrete maatregelen te nemen zodat ouders eenvoudiger een woonvorm op kunnen zetten, of in stand kunnen houden.

Toezeggingen van de minister

Er moet begrijpelijke informatie beschikbaar zijn, en minder ingewikkelde regels. Per Saldo ondersteunt dit en zou graag een grotere rol willen spelen bij het begeleiden en informeren van ouders bij het opstarten van een initiatief. Voor het verminderen van regels wordt samengewerkt met patiëntenverenigingen, waaronder Per Saldo. Daar zijn we blij mee.

Verder geeft de minister aan dat meer ouderinitiatieven via zorg in natura mogelijk zouden moeten zijn. Per Saldo vindt het belangrijk dat het persoonsgebonden budget een gelijkwaardige keuze blijft.  Zorg in natura mag daarin geen voorrang krijgen, dat zou een ongewenste situatie zijn. Daar waar mensen niet in staat zijn met een persoonsgebonden budget zorg in te kopen zou zorg in natura wel een oplossing kunnen bieden.

Tevens wil de minister onderzoek laten doen naar korte indicaties die worden afgegeven door gemeenten, en naar ontoereikende tarieven. Ouderinitiatieven ervaren hier onzekerheid door. Per Saldo heeft hier al vaker aandacht voor gevraagd, en is blij te horen dat de minister van plan is een oplossing te vinden voor deze problemen.

Het vervolg

Voor de zomervakantie wordt een tweede brief van de minister verwacht over de voortgang en de resultaten van bovengenoemde acties. Per Saldo houdt je op de hoogte. Wilt je alle actiepunten van de minister weten, dan kun je hieronder de brief downloaden.