• verzorging
  nodig vanwege geneeskundige zorg, vaak aansluitend aan verpleegkundige handelingen; hieronder valt bijvoorbeeld de hulp die u of uw kind nodig hebt bij uit/in bed komen, aan/uitkleden, lichamelijke hygiëne, toiletbezoek, eten/drinken, medicijnen innemen
 • verpleging
  nodig vanwege geneeskundige zorg, uitgevoerd door een verpleegkundige of iemand die gemachtigd is verpleegkundige handelingen te verrichten
 • begeleiding en/of kortdurend verblijf/logeeropvang (alleen voor kinderen met een intensieve zorgvraag)
  zorgverzekeraars kenden deze functie niet, maar zijn hiervoor vanaf 2015 wel verantwoordelijk als het om kinderen gaat met een behoefte aan geneeskundige zorg. De begeleiding die samenhangt met deze geneeskundige zorg wordt gezien als verpleging en valt daarom ook onder de verpleging in de Zvw.
 • palliatieve terminale zorg
  bij een levensverwachting minder dan drie maanden, vastgesteld door een behandelend arts. De zorg gaat door tot het overlijden, ook als iemand langer leeft dan verwacht

Vervoersvoorziening en woningaanpassing

Uit welke wet u uw zorg ook ontvangt, voor vervoersvoorzieningen en het aanpassen van uw woning kunt u terecht bij uw gemeente (Wmo). U kunt een éénmalige voorziening aanvragen, zoals bijvoorbeeld voor de kosten van het toegankelijk maken van uw huis voor uw kind met een beperking, het aanbrengen van een traplift, een plafondlift, verhoogd toilet.

Kijk voor meer informatie op de website van Regelhulp: vervoer en woningaanpassing.

Punten van aandacht

 • De gemeente betaalt het pgb rechtstreeks aan u als ouders van de budgethouder. Dit gaat niet via de SVB. Het ministerie VWS en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) hebben namelijk afgesproken dat de betaling van de eenmalige voorzieningen voorlopig niet via de SVB hoeft te worden gedaan.
 • U dient bij de aankoop rekening te houden met een het programma van eisen dat door de gemeente is opgesteld. Als de aanvraag wordt toegekend, stelt afdeling Wmo het maximale budget vast in een beschikking (dit is een brief met een besluit die u thuis ontvangt). Het programma van eisen staat vermeld in de beschikking. Indien u een voorziening aanschaft die niet aan het programma van eisen voldoet dient u (een deel van) het pgb terug te betalen.
 • In de Wmo staat dat als het gaat om een minderjarige die niet zelf de eigenaar is van de woning, een bijdrage wordt opgelegd aan diens onderhoudsplichtige ouders en degene die, anders dan als ouder, samen met de ouder het gezag over deze minderjarige uitoefent.