Zorg vanuit de Zvw krijgt u als u een lichamelijk beperking of chronische ziekte heeft en u langdurig, langer dan een jaar, zorg nodig heeft.

Voor wie

  • Kinderen en volwassenen die verpleging nodig hebben.
  • Kinderen en volwassenen die medisch specialistische verpleging (MSVT) nodig hebben.
  • Kinderen en volwassenen die persoonlijke verzorging nodig hebben in verband met geneeskundige verzorging vanwege een medische aandoening.
  • Kinderen en volwassenen die langer dan een jaar verpleging en/of verzorging nodig hebben.
  • Palliatieve zorg in de laatste levensfase, met een levensverwachting van minder dan drie maanden.