Zorg vanuit de Zvw krijgt u als u een lichamelijk beperking of chronische ziekte heeft en u langdurig, langer dan een jaar, zorg nodig heeft.

Voor wie

  • Kinderen met een intensieve zorgvraag
  • Kinderen en volwassenen die medisch specialistische verpleging (MSVT) nodig hebben
  • Kinderen die persoonlijke verzorging nodig hebben in verband met geneeskundige verzorging vanwege een medische aandoening
  • Let op: in alle overige gevallen valt persoonlijke verzorging voor kinderen onder de Jeugdwet
  • Volwassenen en kinderen die langer dan een jaar verpleging en/of verzorging nodig hebben
  • Palliatieve zorg in de laatste levensfase, met een levensverwachting van minder dan drie maanden