• Uw zorgverzekeraar beoordeelt uw pgb-vv aanvraag op basis van het volledig ingevulde  aanvraagformulier
  • Wellicht wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waarin u uw aanvraag toelicht en uw zorgverzekeraar u kan informeren over wat de keuze voor een pgb voor u betekent
  • De zorgverzekeraar neemt uiteindelijk de beslissing over de toekenning van uw pgb-vv
  • Vervolgens wordt u schriftelijk of per e-mail geïnformeerd over het toekennen of afwijzen van het budget
  • Bent u tevreden met de toekenning, ga dan verder naar Hoe hoog is het budget en ‘Aan de slag met uw pgb’
  • Bent u het niet eens met het besluit van uw zorgverzekeraar, lees dan hieronder verder