• De algemene versie van het Pgb-reglement-ZN kunt u hier downloaden. De geel gemarkeerde tekst geeft aan waar uw zorgverzekeraar eigen informatie toevoegt.
  • Het reglement van uw eigen zorgverzekeraar kunt u downloaden van de website van uw zorgverzekeraar. Zoekwoorden: reglement pgb.