Het pgb-reglement maakt onderdeel uit van uw verzekeringsvoorwaarden. Hierin staan de uitgangspunten beschreven die alle zorgverzekeraars hanteren bij het pgb-vv in de Zvw. U leest bijvoorbeeld de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een pgb van de zorgverzekeraar, hoe u het pgb kunt aanvragen, informatie over het declareren. Alle zorgverzekeraars gebruiken dit reglement en scharen zich achter de hierin gemaakte afspraken. Maar er zijn ook verschillen. Daarover leest u meer op de pagina Pgb-zorgvergelijker 2019.