Wet- en regelgeving zijn voortdurend onderhevig aan veranderingen. Als budgethouder of vertegenwoordiger van iemand met een pgb uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt u geacht de wet- en regelgeving rondom het pgb te kennen. Naast de basisinformatie zult u zich voortdurend op de hoogte moeten houden van nieuwe ontwikkelingen. Hier vindt u actuele nieuwsberichten.

Uitzondering op Wet minimumloon is definitief 3 januari 2018

Persoonlijke verzorging voor jeugd nu ook in de Zvw 24 oktober 2017

Regeerakkoord geeft ruimte aan thema’s belangrijk voor budgethouders 10 oktober 2017

Per Saldo pleit voor Zvw-pgb als gelijkwaardige vorm van zorg naast naturazorg 6 juli 2017

Minister stelt beslissing over toegang tot de Wlz opnieuw uit 30 juni 2017

Pleidooi voor passende wijkverpleging 30 juni 2017

Maandloon Zvw-pgb niet voor nieuwe zorgovereenkomsten 8 juni 2017

Nog steeds geen alternatief voor VAR 8 juni 2017

Maandloon Zvw-pgb blijft voorlopig bestaan! 24 mei 2017

Uit de Wlz, per 1 juli zorg van gemeenten en/of zorgverzekeraar 31 januari 2017

Regering verruimt mogelijkheden voor een integraal pgb, 1 december 2016

Pgb-Zvw wordt toegankelijker, 1 november 2016