Werk- of opdrachtgever zijn van een zorgverlener, vergt het een en ander van een budgethouder. Hoe zorgt u voor een blijvend prettige samenwerking? En wat kunt u doen als het onverhoopt niet goed gaat tussen u en uw begeleider?

Heel belangrijk is dat u afspraken vastlegt en dat u op regelmatige basis voortgangsgesprekken voert met uw begeleider. Deze gesprekken zijn niet alleen voor u als budgethouder van belang, maar ook voor de begeleider. U kunt beiden uw positieve en negatieve ervaringen uitwisselen. Maak een verslag van deze gesprekken en geef hiervan een kopie aan uw begeleider.

Wat uw taken als ‘baas’ betreft is het zaak voor ogen te houden dat niemand van u zal verwachten dat u een perfecte werkgever of opdrachtgever bent. Er zullen altijd situaties blijven die voor verbetering vatbaar zijn. Een open houding hierin werkt bevorderend voor de samenwerking.