U kunt zowel bij een naturapolis als bij een restitutiepolis kiezen voor een pgb-vv (verpleging en verzorging) of pgb-ikz (intensieve kindzorg). De meeste verzekerden hebben een naturapolis. De restitutiepolis is iets duurder en stelt u in staat ook andere zorgverleners (die u niet uit uw pgb betaalt) naar eigen keuze in te schakelen, zoals bijvoorbeeld een psycholoog.

U kunt elk jaar opnieuw bepalen bij welke zorgverzekeraar u verzekerd wilt zijn.

Wilt u meer weten over de indicatiestelling en het pgb in de Zvw, dan kunt u hieronder per onderwerp meer informatie vinden. U kunt ook een cursus volgen over dit onderwerp.